Slijedom dugogodišnje suradnje i dobre prakse, i ove godine u okviru 24. Miholjskih dana, BC Institut je organizirao Dan polja BC hibrida kukuruza. Tom prigodom, na oranicama Aratora doo upriličena je prezentacija BC hibrida kukuruza na pokusnom polju i javna vršidba. Ujedno su predstavljeni i BC hibridi kukuruza i soje za sjetvu u idućoj, 2022. godini.