Iako je svečano otvorenje najavljeno tek za 13. svibnja ove godine, još od studenog prošle godine u Lovasu djeluje Centar za održivi razvoj lokalne zajednice, uspostavljen s ciljem demografske, gospodarske, društvene i kulturne revitalizacije općine Lovas. U različite edukativne i kreativne radionice ovog društvenog centra uključilo se preko 200 mještana općine Lovas i Vukovarsko-srijemske županije, svih dobnih skupina. U Centru je zaposleno 5 lokalnih koordinatora kojima pomaže 20-tak lokalnih volontera te su angažirani brojni domaći i međunarodni stručnjaci na provedbi više od 16 programa za unaprjeđenje kvalitete lokalnog života; od programa digitalnih kompetencija, 3D printa i građanskog aktivizma preko programa revitalizacije kulturne baštine, oživljavanja starih zanata, održivog gospodarenja lokalnim resursima, marketinga i promocije lokalnih proizvođača do organiziranja slobodnog vremena i društvenih aktivnosti za male i velike. Uspostavljen je čak i mali inovativni ECO LAB za reciklažu plastičnog otpada. Veliki dio edukativnog sadržaja usmjeren je na djecu i mlade s ciljem „direktnog ulaganja u budućnost“.

Tijekom narednih 10 mjeseci, stručnjaci Centra provest će i istraživanje potreba i turističkih potencijala općine te analizirati stavove lokalnih dionika s ciljem izrade kulturno-povijesne analize prostora i Interpretacijskog plana općine Lovas. Kroz različite metode i alate, poput mapiranja kulturnih i prirodnih turističkih atrakcija, ocjene stanja i smještajnih kapaciteta, katalogiziranje i izradu prostorne baze podataka i sl., izradit će sveobuhvatan Interpretacijski plan s listom projekata za razvoj kulturnog turizma. Inicijalni sastanak ključnih dionika, održan 23. ožujka ove godine, polučio je izuzetne rezultate i veliki odaziv. Okupili su se predstavnici Općine, Turističke zajednice VSŽ, Pčelarskog Saveza VSŽ, Agroklastera VSŽ, LAG-a Srijem, Aratora d.o.o. Agencije za razvoj TINTL, Citrusa d.o.o. te Promohr-a d.o.o. i izrazili spremnost za suradnju.

Projekt provodi Udruga za rehabilitaciju i edukaciju VISOKI JABLANI iz Rovinja u partnerstvu s Općinom Lovas, KUD-om "Ivan Goran Kovačić" iz Lovasa, Športsko ribolovnom udrugom Lovas, Udrugom vinogradara i vinara "Srijem" iz Lovasa, Udrugom INFORMO i Udrugom ISTARSKO-Ekomuzej iz Vodnjana te Klasterom proizvođača orašastih plodova i Klasterom proizvođača voća i voćnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije. Općina Lovas je ustupila prostore u 3 općinska objekta na korištenje i upravljanje partnerskim udrugama: Centar kompetencija, prostor u Vatrogasnom domu te Info centar u Domu kulture u kojem su partneri uredili i opremili radionicu za vezenje, šivanje i šlinganje u okviru programa oživljavanja starih zanata.

Centar djeluje kao akcelerator lokalnog i regionalnog razvoja, ali i profesionalnog i osobnog razvoja stanovništva. Jedan od ciljeva je ojačati kapacitete stanovništva za pokretanje gospodarskih djelatnosti i društvenog poduzetništva te sudjelovanje u razvoju i provedbi lokalnih razvojnih politika, borbi protiv socijalne isključenosti i odgovoru na mnogobrojne potrebe u lokalnoj zajednici.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda putem Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., u okviru instrumenta „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ te također Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge. Ukupna vrijednost projekta je 1.965.607,80 kuna, od čega je Europska unija sufinancirala 85% ukupnih prihvatljivih troškova, u iznosu od 1.670.766,63 kuna, dok je udio nacionalnog sufinanciranja od 15%, u iznosu od 294.841,17 kuna, osiguran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Provedba traje do svibnja 2023. godine i predstavlja tek početak dugoročnog procesa usmjeravanja lokalne zajednice u pravcu održivosti. Ovaj projekt, a posebice ostvareno javno-civilno partnerstvo različitih dionika iz različitih sektora, otvara nove mogućnosti financiranja razvojnih projekata te povećanje stope sufinanciranja od strane Europske unije, kako na lokalnoj tako i na državnoj razini.