Akti 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Lovas održane 27.03.2023. godine