Županijska firma Agro-klaster d.o.o. od 17. travnja do 21. travnja 2023. godine prodaje kokoši nesilice sa svoje farme u Soljanima.

Detaljne informacije možete pročitati u oglasu: