Općinsko vijeće Općine Lovas održalo je prvu sjednicu nakon godišnjih odmora, sjednica je održana 17. rujna. Na sjednici se prvo raspravljalo o prijedlogu potpisa aneksa ugovora o dugogodišnjem zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta koje je u koncesiji tvrtke Vupik plus d.o.o. Stoga je na sjednicu, kao gost, pozvan i direktor, g. Goran Miličević, koji je u svome izlaganju iznio kako njegova tvrtka raspolaže sa oko 6 tisuća hektara državnog poljoprivrednog zemljišta te je zaposleno 470 osoba. Iako tvrtka raspolaže velikim brojem zaposlenih, nema ih dovoljno, apelira na sve nezaposlene da se prijave. Zadovoljan je velikim otkupom grožđa s područja Općine Lovas te je ponosan što isplatu vrše u roku 30 dana. Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog da načelnica potpiše aneks ugovora s Vupikom plus d.o.o.

Izneseno je izvršenje općinskog proračuna za prvih 6 mjeseci 2019. godine te prijedlog protokola XXII. Miholjskih dana Općine Lovas. Načelnica, Tanja Cirba je podnijela izvješće o svom radu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. Prijedlozi svih odluka su usvojeni jednoglasno i bez primjedbi.

Na osnovu javnog poziva i donesene su odluke o dodjeli javnih priznanja – Plaketa Općine Lovas:

  • Mari Pejić – za izuzetna postignuća i promociju Općine Lovas;
  • Katici Filić – Gađinoj – za doprinos kulturnom razvoju te očuvanju tradicije i kulturne baštine;

Ivanu Poleu - za izniman doprinos razvoju športa na području Općine Lovas.

Također su usvojeni i prijedlozi za dodjelu Zahvalnica Općine Lovas:

  • Tvrtki Citrus doo – za doprinos razvoju turizma i turističke ponude na području Općine Lovas;
  • Osnovnoj školi Lovas – za doprinos razvoju i promociji Općine Lovas.

Sedma točka dnevnog reda bila je usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vl. RH za 2019. godinu prema iskazanim interesima poljoprivrednih proizvođača i osiguranim sredstvima u Proračunu. Usvojen je i prijedlog načelnice da Općina Lovas osigura sredstva z aprovoditelja programa Male škole u Osnovnoj školi Lovas. Usvojen je i prijedlog Odluke o suglasnosti za izgradnju potpornog zida u ul. K. Tomislava u Lovasu, gdje urušavanjem zida prijeti i urušavanje kuća koje taj zid podupire. Donesena je odluka da se kupi kuća u centru Lovasa s ciljem provođenja gospodarskih aktivnosti ili smještaja obitelji. Prije nego je načelnica iznijela sve aktivnosti Općine Lovas od posljednje sjednice, usvojena je odluka da se zamjeni vlasništvo na česticama u Opatovcu, gdje je 1985. godine krivo upisano vlasništvo.