Dana 29. ožujka 2019. godine s početkom u 20 sati održana je 19. po redu sjednica Općinskog vijeća Općine Lovas. Sjednicu je otvorio i pozdravio prisutne predsjednik Općinskog vijeća Stjepan Milas. Aktualni sat je prošao bez primjedbi zatim je usvojeno načelnicino godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Lovas za 2018. godinu, usvojen je Prijedlog kandidata za suce porotnike za ostale kaznene predmete Županijskog suda u Vukovaru i usvojena je nova Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Lovas.

Na sjednici je g. Stjepan Pančić za „Lovaski list“ podnio Izvješće o radu za 2018. godinu i Plan aktivnosti za 2019. godinu koje je jednoglasno usvojeno. Jednoglasno je usvojeno i Izvješće o radu Općinske načelnice za razdoblje 01. srpnja – 31. prosinca 2018. godine. Osim polugodišnjeg izvješća, načelnica Tanja Cirba je podnijela i izvješće o kapitalnim projektima u provedbi. Tako je načelnica prisutne izvjestila o tijeku kupoprodaje dokumentacije za izgradnju ULO/CA hladnjače u Lovasu. Vukovarsko-srijemska županija i Općina Lovas će otkupiti izrađenu građevinsku dozvolu sa svom popratnom dokumentacijom u svrhu prijave izgradnje ULO/CA hladnjače u Lovasu na natječaj Ministarstva poljoprivrede. Završen je projekt Energetske obnove dječjeg vrtića „Bajka“ u Lovasu, ukupna vrijednost projekta je gotovo 740.000 kn. Pri kraju je projekt Izgradnje ceste u ul. Tina Ujevića u Lovasu, vrijednosti oko 1,2 mil kn, financiran sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kroz Mjeru 7.2. Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Projekt Poboljšanja materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću „Bajka“ Lovas je također završen, financijski ga prati Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sa 148 tisuća kuna, a ukupna vrijednost projekta je oko 190 tisuća kuna. Pri kraju je i obnova nogostupa na području Općine Lovas, radovi vrijedni 250 tisuća kuna, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je popratilo projekt s 200 tis. kn. MRRFEU je financijski popratilo i Rekonstrukciju rimokatoličke kapelice na groblju u Lovasu sa 100 tis kn, a preostalih 90 tis kn su osigurale Općina Lovas i Vukovarsko-srijemska županija. Komunalije d.o.o. Ilok su otvorile postupak javne nabave za odabir izvođača za radove na Izgradnji sustava odvodnje, rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda i obnove državne ceste u naselju Opatovac. Projektom, u vrijednosti 8 mil kn, će se obnoviti državna cesta D2 kroz Opatovac, završit će se obnova vodovoda u Opatovcu (preostao je samo dio ispod državne ceste) te će se izgraditi dio sustava odvodnje ispod državne ceste.

Načelnica Cirba je prisutne vijećnike upoznala s dva velika nadolazeća projekta: „FED CCNET“ i „Mladi u poljoprivredi – budućnost“. Sve predradnje za projekt „FED CCNET“ u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. su odrađene, dogovoreno je potpisivanje ugovora 01. svibnja 2019. godine. Projekt je sufinanciran iz Programa sa 613 tis Eura, što je 85% ukupno prihvatljivih troškova. Raspisan je natječaj te će uskoro biti odabrani voditelj i asistent projekta. Projektni partneri su Grad Ilok te Općina Bač iz Srbije. Dana 26. ožujka 2019. godine je u Zagrebu održana svečanost potpisivanja i uručivanja ugovora za projekte u okviru Programa Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III. Općinska načelnica je potpisala ugovor za projekt „Mladi u poljoprivredi – budućnost“ vrijednosti 650 tis kn, traje 12 mjeseci i kroz projekt će biti zaposlena jedna osoba. Oba spomenuta projekta su usmjerena gospodarstvenicima, odnosno mladim poljoprivrednicima sa svrhom zadržavanja mladih na ruralnom području. Načelnica Cirba je svoja izlaganja završila trenutnim aktivnostima Općine Lovas koje su se odvile od posljednje sjednice Općinskog vijeća. Sva načelnicina izvješća usvojena su jednoglasno i bez primjedbi.

Vijeće je jednoglasno uskladilo III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lovas za 2018. godinu i III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lovas za razdoblje 2018. do 2020. godine s Uputama Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Pod točkom razno je načelnica Cirba iznijela nezadovoljstvo uputama Ministarstva poljoprivrede za postupanje u svrhu provedbe Rješenja Visokog trgovačkog suda Posl. br. 47. St – 1138/17 od 6. srpnja 2018. koje je postalo pravomoćno 18.10.2018., a u svezi primjene odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18 i 115/18) i prijedloge nacrta aneksa ugovora po oblicima raspolaganja. Smatra kako nije korektno da za ugovore o koncesiji poljoprivrednog zemljišta (po povlaštenim cijenama), koji su potpisani od strane vlade, sada anekse sa nekim nepoznatim tvrtkama poitpisuju načelnici koji nemaju nikakvog utjecaja na navedene ugovore i anekse.