Dana 12. prosinca 2022. godine, na poziv Predsjednika Općinskog vijeća Općine Lovas održana je 13. sjednica Općinskog vijeća. Sjednica je sazvana kako bi se usvojio Proračun Općine Lovas za 2023. godinu. Sukladno novom Zakonu o proračunu brojne su izmjene vezane za proračun, a najveća je objava proračuna u novoj valuti – euru. Iduće godine planira se ostvariti 1,639 mil eura kroz Proračun Općine Lovas. S obzirom na skromne izvorne prihode većina projektnih aktivnosti planira se ostvariti kroz sufinanciranje nacionalnim i europskim sredstvima.

Iduće godine bit će završen projekt Izgradnje Spomen područja Minsko polje. Podsjećamo, ukupna vrijednost projekta je 3,143 mil kn. Uskoro se očekuje završetak postupka javne nabave solarnih panela koji će se postaviti na zgradu Općine i Dječjeg vrtića u Lovasu, sredstvima prekogranične suradnje. Provedba projekta se očekuje u I. kvartalu iduće godine. Također, nastavno na odobrenu projektnu prijavu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općina Lovas će provesti projekt digitalizacije sukladno novoj Uredbi o uredskom poslovanju. Vrijednost projekta je 32.570 eura. Uspješno je započela provedba projekta „Zaželi – Općina Lovas, faza III“ koja će se nastaviti provoditi i u idućoj godini.

Općina Lovas će nastaviti poticati gospodarstvenike i poljoprivrednike na svom području i to sa 15.640 eura potpora za gospodarske djelatnosti i 10.620 eura potpora poljoprivrednicima kroz prijave na javne pozive. U slijedećoj godini će se prijaviti projekti od značaja za razvoj Općine Lovas, kao što su: rekonstrukcija tzv. mehaničke radione u Lovasu, rekonstrukcija lovačkog i ribičkog doma, izgradnja biciklističke staze, izgradnja komunalne infrastrukture (ceste, staze). Proračunom je predviđeno nastaviti financirati potrebe osnovnoškolskog i predškolskog obrazovanja, potrebe zdravstvenih ustanova na području Općine, športa, kulture te obavljanje ostalih redovnih djelatnosti i Razvojne agencije TINTL.

Općinsko vijeće je uskladilo popratne programe s Odlukom o usvajanju Proračuna te Odluku o socijalnoj skrbi s novim Zakonom o socijalnoj skrbi. Sjednica Općinskog vijeća je završila izvješćem Općinske načelnice Cirba o provedenim aktivnostima od posljednje sjednice.