Tablica ustrojstva

Tanja Cirba, dipl. novinar
načelnica

Stjepan Milas
predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Mujić
zamjenik načelnice

Ivan Mađarević
zamjenik predsjednika Općinskog vijeća

Mirka Latas, mag.oec.
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Ivana Conjar
referent za računovodstvo

Andrijana Bistrović
referent za administrativne poslove

Ivan Mujić
upravitelj komunalnog pogona

Darko Grčanac
Milan Turkalj
Miroslav Peričić

djelatnici komunalnog pogona