Preskoči na glavni sadržaj

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Općenito

Općina Lovas kao jedinica lokalne samouprave nastoji osigurati mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019. godine, kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu www.lovas.hr.

Stranica www.lovas.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Napravljene su izmjene kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.

Općina Lovas prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Općina Lovas kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici www.lovas.hr

Pristupačnost na mrežnoj stranici www.lovas.hr dodatno je osigurana i programskim dodatkom o pristupačnosti web mjesta »Izbornik pristupačnosti«. Ovaj dodatak dodatno usklađuje mrežno mjesto sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web ContentAccessibilityGuidelines) te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.lovas.hr može se aktivirati na više načina:

 • Klikom na ikonu za pristupačnost koja se nalazi na unaprijed određenom mjestu s desne strane (centar desno)

 • Pritiskom kombinacija na tipkovnici CTRL + U.

Nakon pritiska na ikonu o pristupačnosti ili kombinacijom CTRL + U na tipkovnici pričekajte trenutak da se izbornik za prilagodbu pristupačnosti potpuno očita.

Ikonu pristupačnosti moguće je premjestiti u jedan od osam drugih mogućih pozicija na mrežnoj stranici tako da korisnici mogu prilagoditi lokaciju ikone prema svojim potrebama.

Uz Izbornik pristupačnosti prilikom kreiranja i objave sadržaja vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni određeni kriteriji (WCAG 2.0) i to:

 • Na stranici nema audio ili video sadržaja koji se sam pokreće bez interakcije korisnika.

 • Sve poveznice i izbornici mogu se dodatno naglasiti

 • Mrežnoj stranici se može promijeniti kontrast i time prilagoditi vizualnom korištenju mrežne stranice.

 • Stranica nema obrazaca ili skripti čije je izvođenje vremenski ograničeno.

 • Stranica nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike

 • Zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije, a isto je moguće dodatno regulirat kroz Izbornik pristupačnosti

 • Boje ili grafike nisu ključne i nisu jedini kriterij kako bi neki sadržaj bio dostupan i vidljiv

 • Audio zapisi koji su objavljeni na mrežnoj stranici nikad ne dolaze samostalno nego su popraćeni tekstualnim opisom koji prethodi audio zapisu.

 • Kontrast pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće.

 • Poveznice u većini slučajeva imaju opis lokacije na koju poveznica vodi.

 • Moguće je povećanje pokazivača

 • Objavljeni tekstovi su u fontu kojeg razumiju glasovni čitači tekstova, koji se može povećati i smanjiti posredstvom izbornika pristupačnosti te besplatnim ekstenzijama koje je moguće ugraditi u internet preglednike

 • Na stranici nema vremenski ograničenih skripti ili obrazaca.

Status usklađenosti

Mrežna stranica www.lovas.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Mrežna stranica www.lovas.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

 • Neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati.

 • Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi.

 • Iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu potpuno prilagođeni ili adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju.

 • Dio arhiviranih slika nema pripadajući „alt tag“.

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Lovas nastavlja sa stalnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

Unatoč našim naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj stranici www.lovas.hr učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica ne pronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice nastojat će se podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 27. listopada 2020. godine., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbom odluke komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. g.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool i WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu naše mrežne stranice www.lovas.hr ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas na putem:

Elektroničke pošte: info@lovas.hr
Telefonom: +385 32 525 096
Poštom: Ante Starčevića 5, 32237 LOVAS

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem:

Telefona: 01 4609 041
Faxa: 01 4609 096
Mrežne stranice: www.pristupinfo.hr
Elektronske pošte: ppi@pristupinfo.hr

Na početak stranice