Preskoči na glavni sadržaj

Socijalna skrb

 • Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22 i 46/22) pravo na troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade.

  Slijedom navedenog, pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Lovas da podnesu pisani zahtjev za podmirenje troškova stanovanja u 2023. godini uz koji će priložiti najnovije rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb.

  Obrazac Zahtjeva može se preuzeti sa službene internet stranice Općine Lovas www.lovas.hr ili u zgradi Općine Lovas svakim radnim danom u vremenu od 07:30 do 15:00 sati.

  Uz Zahtjev obavezno priložiti:

  - presliku bankovne kartice (IBAN) – presliku broja tekućeg ili zaštićenog računa (u slučaju zaštićenog računa obavezno najaviti u FINI uplatu općine za troškove stanovanja),

  - presliku Rješenja o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (najnovije)

  - presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (OIB).

  Popunjeni Zahtjev zajedno s pripadajućom dokumentacijom predaje se u zgradi Općine Lovas, ul. Ante Starčevića 5, Lovas, svakim radnim danom od 07:30 sati do 15:00 sati, najkasnije do 03. veljače 2023. godine.

 • Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ RH, broj: 18/22 i 46/22, u daljnjem tekstu: Zakon) pravo na naknadu za troškove ogrijeva korisnika koji se griju na drva priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade.

  Sukladno točki 5. Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022 godinu („Narodne novine“ RH, broj: 104/22) mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 1.050,00 kn po obitelji/samcu korisniku zajamčene minimalne naknade.

  Slijedom navedenog, pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva s prebivalištem na području Općine Lovas da podnesu pisani zahtjev za podmirenje troškova ogrijeva uz koji će priložiti izjavu da se griju na drva.

  Obrazac Zahtjeva i Izjave može se preuzeti sa službene internet stranice općine Lovas www.lovas.hr ili u zgradi općine Lovas svakim radnim danom u vremenu od 07,30 do 15.00 sati.

  Uz Zahtjev obavezno priložiti:

  - presliku bankovne kartice (IBAN) – presliku broja tekućeg ili zaštićenog računa (u slučaju zaštićenog računa obavezno najaviti u FINI uplatu općine za ogrjev),

  - presliku Rješenja o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (novo)

  - Izjavu da se griju na drva,

  - presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (OIB).

  Popunjeni Zahtjev zajedno s pripadajućom dokumentacijom predaje se u zgradi općine Lovas, ul. Ante Starčevića 5, Lovas, svakim radnim danom od 07,30 sati do 15,00 sati, najkasnije do 15. prosinca 2022. godine.

 • POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

  Temeljem članka 41. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ Republike Hrvatske broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) obavještavaju se korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Vukovar s područja Općine Lovas, da u uredu Općine Lovas mogu podnijeti Zahtjev za pomoć za podmirenje troškova stanovanja.

  Zahtjevi se mogu podnositi svakim radnim danom u uredu Općine Lovas u vremenu od 07,30 do 15,00 sati.

Na početak stranice