skip

Općinsko vijeće

ODRŽANA X. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODRŽANA IX. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODRŽANA VIII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa polj. zemljišta u vl. RH u razdoblju od 01. siječnja do 27. lipnja 2014. godine

Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa polj. zemljišta u vl. RH u 2013. godini

NAJAVA XI. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVAS

U ponedjeljak, 22. rujna 2014. godine, s početkom u 20,00 sati, u prostorijama općinske vijećnice u Lovasu, održati će se XI. sjednica Općinskog vijeća Općine Lovas sa slijedećim DNEVNIM REDOM:

0. Usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica Općinskog vijeća
1. Aktualni sat
2. Izvješće o financijskom poslovanju Općine Lovas za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Lovas za 2014. godinu
4. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi
5. Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2014. godinu
6. Odluke o javnim priznanjima Općine Lovas:

  1. a) Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja - Nagrade za životno djelo vlč. Zlatku Rajčevcu
  2. b) Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja - Plakete Općine Lovas gosp. Stjepanu Pančiću
  3. c) Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja - Zahvalnice Općine Lovas

7. Aktivnosti Općine Lovas
8. Razno.

AKTI X. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Top