skip

Općinsko vijeće

ZAPISNIK SA XXV. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVAS

XXV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

U ponedjeljak, 30. prosinca 2019. godine s početkom u 19,30 sati u prostorijama općinske vijećnice u Lovasu održat će se XXV. sjednica Općinskog vijeća Općine Lovas

ZAPISNIK SA XXIV. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVAS

XXIV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

U ponedjeljak, 23. prosinca 2019. godine s početkom u 19,30 sati u prostorijama općinske vijećnice u Lovasu održat će se XXIV. sjednica Općinskog vijeća Općine Lovas

Akti Općinskog vijeća sa sjednice održane 11. prosinca 2019. godine

ZAPISNIK SA XXIII. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVAS

XXIII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

U srijedu, 11. prosinca 2019. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama općinske vijećnice u Lovasu održat će se XXIII. sjednica Općinskog vijeća Općine Lovas

Top