skip

Općinsko vijeće

XX SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

U petak, 14. lipnja 2019. godine s početkom u 20,00 sati u prostorijama općinske vijećnice u Lovasu održat će se XX sjednica Općinskog vijeća Općine Lovas.

ZAPISNIK SA XIX SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVAS

XIX SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

U petak, 29. ožujka 2019. godine s početkom u 20,00 sati u prostorijama općinske vijećnice u Lovasu održat će se XIX sjednica Općinskog vijeća Općine Lovas.

ZAPISNIK SA XVIII SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVAS

XVIII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

U četvrtak, 31. siječnja 2019. godine s početkom u 19,30 sati u prostorijama općinske vijećnice u Lovasu održat će se XVIII. sjednica Općinskog vijeća Općine Lovas.

Top