Preskoči na glavni sadržaj

Obavijesti

 • OBAVIJEST O OSLOBOĐENJU PLAĆANJA NAKNADE U POŠTANSKOM UREDU LOVAS ZA RAČUNE OPĆINE LOVAS

  Obavještavaju se mještani Općine Lovas da od 01. lipnja 2019. godine sve račune koje izdaje Općina Lovas:

  • komunalna naknada,
  • grobna naknada,
  • usluge komunalnog pogona,
  • dječji vrtić

  mogu plaćati BEZ NAPLATE naknade u Poštanskom uredu Lovas.

  Naknadu će umjesto građana plaćati Općina Lovas.

 • PROIZVODNJA JAJA IZ SLOBODNOG UZGOJA – POZIV ZAINTERESIRANIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

  Tvrtka Agro-klaster doo poziva sve potencijalno zainteresirane poljoprivredne proizvođače na uključivanje u projekt "Proizvodnja konzumnih jaja iz slobodnog uzgoja". Sve informacije je moguće dobiti na niže navedene kontakte iz letka, uz napomenu da će Općina Lovas sufinancirati nabavku pilenki kroz program potpora poljoprivrednim proizvođačima.

 • OBAVIJEST O PROVOĐENJU SUSTAVNE PREVENTIVNE DERATIZACIJE

  Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar, Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, B. J. Jelačića 97, provoditi će sustavnu proljetnu deratizaciju temeljem Ugovora u mjestima:

  • 02. i 03.05.2019. - Lovas
  • 03.05.2019. - Opatovac

  u vremenu od 8 do 15 sati.

  U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin. Više u obavijesti u prilogu.

 • POZIV ZA UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU - GODIŠTE 2001.

  Ministarstvo obrane poziva sve muške osobe, hrvatske državljane rođene 2001. godine i starijih godišta koje do sada nisu uvedene u vojnu evidenciju s prebivalištem na području Općine Lovas, poradi uvođenja u vojnu evidenciju, koje će se vršiti u Vukovaru u prostorijama Odsjeka za poslove obrane Vukovar, L. Ružičke 1, dana 03., 04. i 05. travnja 2019. godine od 09,00 do 14,00 sati.

 • CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS

 • OBAVIJEST O PROMJENI KONCESIONARA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

  Ovim putem obavještavamo mještane Općine Lovas kako će dosasašnji koncesionar

  EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Oroslavja

  zadnji odvoz komunalnog otpada

  i povlačenje svojih spremnika

  vršiti na dan 28. veljače 2019. godine.

  Tvrtka KOMUNALAC d.o.o. iz Vukovara (temeljem provedene javne nabave i Odluke Općinskog vijeća Općine Lovas o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Lovas, Klasa: 363-01/18-01/1; Ur.broj: 2196/05-18-2) će dijeliti nove spremnike na dane:

  • četvrtak, 28. veljače 2019. godine,
  • petak, 01. ožujka 2019. godine i
  • subota, 02. veljače 2019. godine.

  Prilikom podjele spremnika evidentirali bi se korisnici i potpisivali ugovori s korisnicima, a korisnici bi uz spremnike dobivali i letke o rasporedu odvoza otpada.

  Korisnici će pri preuzimanju spremnika i potpisati ugovore. Prilikom potpisa ugovora bit će potrebno predočiti osobnu iskaznicu ili drugu identificirajuću ispravu.

  KOMUNALAC d.o.o. iz Vukovara će otpad odvoziti PONEDJELJKOM, prvi odvoz otpada vršit će se u ponedjeljak, 11. ožujka 2019. godine. Do tog dana će svim korisnicima biti podjeljene kante te potpisani ugovori.

 • PROVEDBA ANALIZE TLA NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS

  Zakonom o poljoprivrednom zemljištu NN 20/18 propisana je obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla koje se provodi u ovlaštenim laboratorijima.

  Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, u sklopu koje djeluje Centar za tlo koji ima status referentnog laboratorija za ispitivanje plodnosti tla i osim što odrađuje analize za sve propisane parametre ima zadaću kontrole provedbe kako na terenu tako i u laboratorijima.

  U suradnji s Centrom za tlo, Općina Lovas prikuplja i objedinjuje zahtjeve zainteresiranih korisnika s ciljem kako bi se postigla što povoljnija ponuda.

  Također, Općina Lovas Programom potpora poljoprivredi na području Općine Lovas za 2019. godinu predviđa sufinanciranje analize tla u visini do 50% troškova, odnosno najviše do 1.000,00 kn po jednom poljoprivrednom gospodarstvu.

  Zahtjev za uzimanje uzoraka, analizu tla i preporuku za gnojidbu možete preuzeti na Internet stranici (lovas.hr) ili u uredu Općine Lovas (A. Starčevića 5, Lovas), zatim ispunjen vratiti elektoničkom poštom na adresu: info@lovas.hr, regularnom poštom ili osobno u ured Općine Lovas na adresi: Lovas, A. Starčevića 5.

  Za dodatna pojašnjenja slobodno se obratite u Općinu Lovas na prethodno navedene kontakte ili na br. tel: 032/525-096.

  Korisni linkovi:

  https://www.zakon.hr/z/133/Zakon-o-poljoprivrednom-zemlji%C5%A1tu;

  http://www.poslovni-savjetnik.com/propisi/pravilnik-o-metodologiji-za-pracenje-stanja-poljoprivrednog-zemljista-vazeci-tekst-nn-br;

 • OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU OTPADA PUTEM MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Na početak stranice