Preskoči na glavni sadržaj

Obavijesti

 • CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS

 • OBAVIJEST O PROMJENI KONCESIONARA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

  Ovim putem obavještavamo mještane Općine Lovas kako će dosasašnji koncesionar

  EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Oroslavja

  zadnji odvoz komunalnog otpada

  i povlačenje svojih spremnika

  vršiti na dan 28. veljače 2019. godine.

  Tvrtka KOMUNALAC d.o.o. iz Vukovara (temeljem provedene javne nabave i Odluke Općinskog vijeća Općine Lovas o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Lovas, Klasa: 363-01/18-01/1; Ur.broj: 2196/05-18-2) će dijeliti nove spremnike na dane:

  • četvrtak, 28. veljače 2019. godine,
  • petak, 01. ožujka 2019. godine i
  • subota, 02. veljače 2019. godine.

  Prilikom podjele spremnika evidentirali bi se korisnici i potpisivali ugovori s korisnicima, a korisnici bi uz spremnike dobivali i letke o rasporedu odvoza otpada.

  Korisnici će pri preuzimanju spremnika i potpisati ugovore. Prilikom potpisa ugovora bit će potrebno predočiti osobnu iskaznicu ili drugu identificirajuću ispravu.

  KOMUNALAC d.o.o. iz Vukovara će otpad odvoziti PONEDJELJKOM, prvi odvoz otpada vršit će se u ponedjeljak, 11. ožujka 2019. godine. Do tog dana će svim korisnicima biti podjeljene kante te potpisani ugovori.

 • PROVEDBA ANALIZE TLA NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS

  Zakonom o poljoprivrednom zemljištu NN 20/18 propisana je obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla koje se provodi u ovlaštenim laboratorijima.

  Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, u sklopu koje djeluje Centar za tlo koji ima status referentnog laboratorija za ispitivanje plodnosti tla i osim što odrađuje analize za sve propisane parametre ima zadaću kontrole provedbe kako na terenu tako i u laboratorijima.

  U suradnji s Centrom za tlo, Općina Lovas prikuplja i objedinjuje zahtjeve zainteresiranih korisnika s ciljem kako bi se postigla što povoljnija ponuda.

  Također, Općina Lovas Programom potpora poljoprivredi na području Općine Lovas za 2019. godinu predviđa sufinanciranje analize tla u visini do 50% troškova, odnosno najviše do 1.000,00 kn po jednom poljoprivrednom gospodarstvu.

  Zahtjev za uzimanje uzoraka, analizu tla i preporuku za gnojidbu možete preuzeti na Internet stranici (lovas.hr) ili u uredu Općine Lovas (A. Starčevića 5, Lovas), zatim ispunjen vratiti elektoničkom poštom na adresu: info@lovas.hr, regularnom poštom ili osobno u ured Općine Lovas na adresi: Lovas, A. Starčevića 5.

  Za dodatna pojašnjenja slobodno se obratite u Općinu Lovas na prethodno navedene kontakte ili na br. tel: 032/525-096.

  Korisni linkovi:

  https://www.zakon.hr/z/133/Zakon-o-poljoprivrednom-zemlji%C5%A1tu;

  http://www.poslovni-savjetnik.com/propisi/pravilnik-o-metodologiji-za-pracenje-stanja-poljoprivrednog-zemljista-vazeci-tekst-nn-br;

 • OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU OTPADA PUTEM MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

 • ISKAZ INTERESA ZA PROVEDBU ANALIZE TLA

  Općina Lovas poziva zainteresirane poljprivrednike s područja Općine Lovas da iskažu interes za provedbu analize tla. Cilj organizirane provedbe analize tla jeste smanjenje troškova po pojedinom poljoprivrednom gospodarstvu.

  Poljoprivrednici mogu iskazati interes putem priloženog obrasca, kojeg se može ispuniti digitalno ili se može obratiti u ured Općine Lovas, na adresi A. Starčevića 5, Lovas i podići tiskani obrazac.

  Obrazac se može dostaviti elektroničkom poštom na adresu: opcina-lovas1@vk.htnet.hr, regularnom poštom na adresu: Lovas, A. Starčevića 5 ili osobnim dolaskom.

  Rok za podnošenje obrasca je 18. veljače 2019. godine.

  Za sva pitanja i nejasnoće zainteresirani se mogu obratiti u ured Općine Lovas na navedene kontakte ili telefonom na broj: 032/525-096.

 • PROMJENA KONCESIONARA ZA ODVOZ OTPADA

  OBAVIJEST

  Ovim putem obavještavamo mještane Općine Lovas kako će dosasašnji koncesionar

  EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Oroslavja

  zadnji odvoz komunalnog otpada

  i povlačenje svojih spremnika

  vršiti na dan 28. veljače 2019. godine.

  Istog dana će tvrtka KOMUNALAC d.o.o. iz Vukovara (temeljem provedene javne nabave i Odluke Općinskog vijeća Općine Lovas o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Lovas, Klasa: 363-01/18-01/1; Ur.broj: 2196/05-18-2) dijeliti nove spremnike. Prilikom podjele spremnika evidentirali bi se korisnici i potpisivali ugovori s korisnicima, a korisnici bi uz spremnike dobivali i letke o rasporedu odvoza otpada.

  Korisnici će pri preuzimanju spremnika i potpisati ugovore. Prilikom potpisa ugovora bit će potrebno predočiti osobnu iskaznicu ili drugu identificirajuću ispravu.

 • Plan rada dimnjačarsko-uslužnog obrta EKO – DIM

  Djelatnici dimnjačarskog uslužnog obrta vršit će usluge kontrole i čišćenja dimnjaka u slijedećim mjestima:

  LOVAS i OPATOVAC

  15.01.2019.god.

  Svim korisnicima koji ne budu nađeni kod kuće u radnom vremenu bit će ostavljena OBAVIJEST da je dimnjačar dolazio radi vršenja čišćenja dimnjaka, tako da mogu u roku 2 dana dogovoriti novi termin čišćenja.

  Za sve informacije mogu se obratiti na tel: 032 – 367-819.

  U slučaju vremenskih nepogoda (kiše, snijega…) sve se odgađa za sljedeći dan.

 • POZIV OPG-ima I UDRUGAMA PROISTEKLIM IZ DOMOVINSKOG RATA

  Referalni centar V za zadruge hrvatskih branitelja Ministarstva hrvatskih branitelja poziva OPG-e i udruge proistekle iz Domovinskog rata na radni sastanak između tvrtke Podravka d.d. iz Koprivnice i Ministarstva hrvatskih branitelja sa hrvatskim braniteljima s područja Vukovarsko-srijemske županije, radi prezentacije Sporazuma o suradnji koji je sklopljen između Podravke d.d. i Ministarstva hrvatskih branitelja o ugovaranju proizvodnje i otkupa voća, povrća i žitarica koje proizvode zadruge hrvatskih branitelja, obiteljska poljoprivredna gospodarstva čiji su nositelji ili članovi hrvatski branitelji, kao i svi drugi zainteresirani, kako bi se povećala zaposlenost i proizvodnja.

  Isti će se održati dana 09. siječnja 2019. godine, u velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru, Županijska 9, s početkom u 11:00 sati. Na sastanku se očekuje nazočnost i ministra hrvatskih branitelja gospodina Tome Medveda.

  Naime, Podravka d.d. je pripravna u okviru nabave sirovine za proizvodnju svojih prerađevina nakon prezentacije i radnog sastanka zaključiti ugovore sa zainteresiranim hrvatskim braniteljima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima čiji su nositelji ili članovi hrvatski branitelji, te i drugim zainteresiranim osobama o proizvodnji i otkupu voća, povrća i žitarica.

  Za sve daljnje informacije možete se javiti Referalnom centru V za zadruge hrvatskih branitelja na mob: 099 216 06 30; tel: 032 514 090 ili e-mail: pbztompojevci@gmail.com.

Na početak stranice