Preskoči na glavni sadržaj

Obavijesti

 • ZAKLJUČCI OPĆINSKOG VIJEĆA

  Na svojoj 16. sjednici održanoj u Lovasu, dana 16. veljače 2015. godine, Općinsko vijeće Općine Lovas jednoglasno je usvojilo ZAKLJUČKE vezano za prodaju svih udjela tvrtke Arator doo Lovas. U raspravi o novonastaloj situaciji i mogućoj prodaji tvrtke, vijećnici su usvojili zaključke Općinskog odbora HDZ-a Lovas, u svrhu zaštite interesa tvrtke, uposlenika i Općine Lovas, a mogu se pročitati u nastavku.

 • OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA

  Sukladno odredbama Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 124/12) potrebno je izvršiti edukaciju korisnika najkasnije do 26. studenoga 2016. godine. Nakon toga roka poljoprivrednici koji neće posjedovati iskaznicu o završenoj edukaciji neće moći kupovati potrebna sredstva za zaštitu bilja. Udruga vinogradara i vinara TNTL – Lovas i Općina Lovas poziva sve poljoprivrednike da iskažu svoj interes za edukaciju koju bismo organizirali u Lovasu ili Opatovcu tijekom zimskog perioda. Da bi se mogle izvršiti sve pripreme i ugovoriti ovlašteni predavači molimo sve poljoprivrednike da svoju zainteresiranost zaključno s 01. prosinca 2014. godine dostave na neki od slijedećih načina:

  Predsjednik udruge vinogradara i vinara TNTL – Lovas: Stjepan Pančić, oec.

 • APEL ZA POMOĆ

  Dragi Lovaščani, Opatovčani i svi ljudi dobre volje, oslanjajući se na vašu dobro poznatu volju za pomoć bližnjima u nevolji, a nastojeći pomoći žiteljima naše županije (i šire) u ovim teškim trenutcima kada ih je nemilosrdna poplava potjerala iz njihovih domova, šaljemo vam poziv za pomoć. Danas, 19. svibnja (ponedjeljak) u dječjem vrtiću Bajka Lovas, u vremenu od 10,00 - 18,00 sati prikupljamo pomoć za stradala područja. Zato Vas molim, otvorite svoja srca i pomozite donacijom hrane (koju nije potrebno termički obrađivati), pitke (flaširane) vode, higijenskih potrepština i onih za malu djecu, pokrivača, odjeće i sl. Unaprijed hvala dragi ljudi! Načelnica Općine Lovas Tanja Paša, dipl. novinar

 • STANJE I PERSPEKTIVE U PROIZVODNJI ČEŠNJAKA

  Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije i udruga Češnjak iz Cerića, u suradnji s Općinom Lovas, pozivaju poljoprivredne proizvođače na predavanje pod nazivom Proizvodnja češnjaka na području Vukovarsko-srijemske župnije, stanje i perspektive, koje će se održati u Regionalnom poslovnom centru Lovas, u utorak, 25. veljače 2014. godine, s početkom u 18,00 sati.

 • U PRIPREMI I NOVI PROJEKTI

  Općina Lovas i Ministarstvo regionalnog razvoja potpisali su ugovore o sufinanicranju izrade projektne dokumentacije vrijedne ukupno 140 tisuća kn. Sredstvima osiguranim u državnom proračunu kroz potprogram II – Priprema loklanih projekata na potpomognutim područjima te sredstvima općinskog proračuna biti će, tijekom 2014. godine, izrađena cjelokupna projektna dokumentacija za projekte izgradnje Vinsko-turističkih cesta i Doma za dnevnu skrb starijih i nemoćnih osoba. Projekti su realizirani u suradnji Općine Lovas s Uredom za međunarodnu suradnju TINTL i županijskom Agencijom za razvoj Hrast, kroz aktivnosti pripreme projekata za apliciranje i provedbu sredstvima EU.

 • JAVNA RASPRAVA

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovas (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 05/12, 16/12), Općinska načelnica Općine Lovas OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU O prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovas 1. Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovas trajati će od 04. studenog do 11. studenog 2013. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovas u prostorijama Općinske vijećnice Općine Lovas svaki radni dan od 09,00 do 14,00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana. 2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 08. studenog 2013. godine u 13,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Lovas. 3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima. 4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovas mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati i Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 11. studenog 2013. godine, na adresu Općine Lovas, Lovas, A. Starčevića 5. 5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Načelnica Općine Lovas Tanja Paša, dipl. novinar

 • OBJAVLJEN PODUZETNIČKI IMPULS 2013. – I CIKLUS

  Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je prvi ciklus natječaja iz programa Poduzetnički impuls za 2013. godinu. Prvi ciklus se sastoji od sljedećih projekata: MJERA A. Razvoj mikropoduzetništva i obrta koja uključuje A1 – Mikropoduzetništvo i obrt; A2 – Poduzetništvo kreativnih industrija; A3 – Mladi i početnici u poduzetništvu; A4 – Zadružno poduzetništvo; A5 – Jačanje poslovne konkurentnosti klastera, te MJERA B1 – Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika. Objavljeni natječaji mogu se naći na web stranici Ministarstva poduzetništva i obrta www. minpo. hr a sva pitanja i eventualne nejasnoće mogu se uputiti na adresu e-pošte pitanja@minpo. hr odnosno telefonski provjeriti na besplatni info telefon 0800/234505.

 • JESENSKA DERATIZACIJA

  U sklopu sustavne borbe za sprječavanje ili suzbijanje pojave trihineloze, u Lovasu i Opatovcu danas je provedena jesenska deratizacija. Postupak je provela Veterinarska stanica d. d. Vukovar, a njezine cjelokupne troškove u iznosu od 20. 000,00 kuna snosi Općina Lovas.

Na početak stranice