Preskoči na glavni sadržaj

Obavijesti

 • OBAVIJEST O PROVOĐENJU SUSTAVNE PREVENTIVNE DERATIZACIJE

  Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar, Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, B. J. Jelačića 97, provoditi će sustavnu proljetnu deratizaciju temeljem Ugovora u mjestima:

  • 02. i 03.05.2019. - Lovas
  • 03.05.2019. - Opatovac

  u vremenu od 8 do 15 sati.

  U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin. Više u obavijesti u prilogu.

 • POZIV ZA UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU - GODIŠTE 2001.

  Ministarstvo obrane poziva sve muške osobe, hrvatske državljane rođene 2001. godine i starijih godišta koje do sada nisu uvedene u vojnu evidenciju s prebivalištem na području Općine Lovas, poradi uvođenja u vojnu evidenciju, koje će se vršiti u Vukovaru u prostorijama Odsjeka za poslove obrane Vukovar, L. Ružičke 1, dana 03., 04. i 05. travnja 2019. godine od 09,00 do 14,00 sati.

 • CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS

 • OBAVIJEST O PROMJENI KONCESIONARA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

  Ovim putem obavještavamo mještane Općine Lovas kako će dosasašnji koncesionar

  EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Oroslavja

  zadnji odvoz komunalnog otpada

  i povlačenje svojih spremnika

  vršiti na dan 28. veljače 2019. godine.

  Tvrtka KOMUNALAC d.o.o. iz Vukovara (temeljem provedene javne nabave i Odluke Općinskog vijeća Općine Lovas o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Lovas, Klasa: 363-01/18-01/1; Ur.broj: 2196/05-18-2) će dijeliti nove spremnike na dane:

  • četvrtak, 28. veljače 2019. godine,
  • petak, 01. ožujka 2019. godine i
  • subota, 02. veljače 2019. godine.

  Prilikom podjele spremnika evidentirali bi se korisnici i potpisivali ugovori s korisnicima, a korisnici bi uz spremnike dobivali i letke o rasporedu odvoza otpada.

  Korisnici će pri preuzimanju spremnika i potpisati ugovore. Prilikom potpisa ugovora bit će potrebno predočiti osobnu iskaznicu ili drugu identificirajuću ispravu.

  KOMUNALAC d.o.o. iz Vukovara će otpad odvoziti PONEDJELJKOM, prvi odvoz otpada vršit će se u ponedjeljak, 11. ožujka 2019. godine. Do tog dana će svim korisnicima biti podjeljene kante te potpisani ugovori.

 • PROVEDBA ANALIZE TLA NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS

  Zakonom o poljoprivrednom zemljištu NN 20/18 propisana je obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla koje se provodi u ovlaštenim laboratorijima.

  Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, u sklopu koje djeluje Centar za tlo koji ima status referentnog laboratorija za ispitivanje plodnosti tla i osim što odrađuje analize za sve propisane parametre ima zadaću kontrole provedbe kako na terenu tako i u laboratorijima.

  U suradnji s Centrom za tlo, Općina Lovas prikuplja i objedinjuje zahtjeve zainteresiranih korisnika s ciljem kako bi se postigla što povoljnija ponuda.

  Također, Općina Lovas Programom potpora poljoprivredi na području Općine Lovas za 2019. godinu predviđa sufinanciranje analize tla u visini do 50% troškova, odnosno najviše do 1.000,00 kn po jednom poljoprivrednom gospodarstvu.

  Zahtjev za uzimanje uzoraka, analizu tla i preporuku za gnojidbu možete preuzeti na Internet stranici (lovas.hr) ili u uredu Općine Lovas (A. Starčevića 5, Lovas), zatim ispunjen vratiti elektoničkom poštom na adresu: info@lovas.hr, regularnom poštom ili osobno u ured Općine Lovas na adresi: Lovas, A. Starčevića 5.

  Za dodatna pojašnjenja slobodno se obratite u Općinu Lovas na prethodno navedene kontakte ili na br. tel: 032/525-096.

  Korisni linkovi:

  https://www.zakon.hr/z/133/Zakon-o-poljoprivrednom-zemlji%C5%A1tu;

  http://www.poslovni-savjetnik.com/propisi/pravilnik-o-metodologiji-za-pracenje-stanja-poljoprivrednog-zemljista-vazeci-tekst-nn-br;

 • OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU OTPADA PUTEM MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

 • ISKAZ INTERESA ZA PROVEDBU ANALIZE TLA

  Općina Lovas poziva zainteresirane poljprivrednike s područja Općine Lovas da iskažu interes za provedbu analize tla. Cilj organizirane provedbe analize tla jeste smanjenje troškova po pojedinom poljoprivrednom gospodarstvu.

  Poljoprivrednici mogu iskazati interes putem priloženog obrasca, kojeg se može ispuniti digitalno ili se može obratiti u ured Općine Lovas, na adresi A. Starčevića 5, Lovas i podići tiskani obrazac.

  Obrazac se može dostaviti elektroničkom poštom na adresu: opcina-lovas1@vk.htnet.hr, regularnom poštom na adresu: Lovas, A. Starčevića 5 ili osobnim dolaskom.

  Rok za podnošenje obrasca je 18. veljače 2019. godine.

  Za sva pitanja i nejasnoće zainteresirani se mogu obratiti u ured Općine Lovas na navedene kontakte ili telefonom na broj: 032/525-096.

 • PROMJENA KONCESIONARA ZA ODVOZ OTPADA

  OBAVIJEST

  Ovim putem obavještavamo mještane Općine Lovas kako će dosasašnji koncesionar

  EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Oroslavja

  zadnji odvoz komunalnog otpada

  i povlačenje svojih spremnika

  vršiti na dan 28. veljače 2019. godine.

  Istog dana će tvrtka KOMUNALAC d.o.o. iz Vukovara (temeljem provedene javne nabave i Odluke Općinskog vijeća Općine Lovas o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Lovas, Klasa: 363-01/18-01/1; Ur.broj: 2196/05-18-2) dijeliti nove spremnike. Prilikom podjele spremnika evidentirali bi se korisnici i potpisivali ugovori s korisnicima, a korisnici bi uz spremnike dobivali i letke o rasporedu odvoza otpada.

  Korisnici će pri preuzimanju spremnika i potpisati ugovore. Prilikom potpisa ugovora bit će potrebno predočiti osobnu iskaznicu ili drugu identificirajuću ispravu.

Na početak stranice