skip

Obavijesti

JAVNA RASPRAVA

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovas (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 05/12, 16/12), Općinska načelnica Općine Lovas OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU O prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovas 1. Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovas trajati će od 04. studenog do 11. studenog 2013. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovas u prostorijama Općinske vijećnice Općine Lovas svaki radni dan od 09,00 do 14,00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana. 2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 08. studenog 2013. godine u 13,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Lovas. 3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima. 4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovas mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati i Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 11. studenog 2013. godine, na adresu Općine Lovas, Lovas, A. Starčevića 5. 5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Načelnica Općine Lovas Tanja Paša, dipl. novinar

OBJAVLJEN PODUZETNIČKI IMPULS 2013. – I CIKLUS

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je prvi ciklus natječaja iz programa Poduzetnički impuls za 2013. godinu. Prvi ciklus se sastoji od sljedećih projekata: MJERA A. Razvoj mikropoduzetništva i obrta koja uključuje A1 – Mikropoduzetništvo i obrt; A2 – Poduzetništvo kreativnih industrija; A3 – Mladi i početnici u poduzetništvu; A4 – Zadružno poduzetništvo; A5 – Jačanje poslovne konkurentnosti klastera, te MJERA B1 – Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika. Objavljeni natječaji mogu se naći na web stranici Ministarstva poduzetništva i obrta www. minpo. hr a sva pitanja i eventualne nejasnoće mogu se uputiti na adresu e-pošte pitanja@minpo. hr odnosno telefonski provjeriti na besplatni info telefon 0800/234505.

JESENSKA DERATIZACIJA

U sklopu sustavne borbe za sprječavanje ili suzbijanje pojave trihineloze, u Lovasu i Opatovcu danas je provedena jesenska deratizacija. Postupak je provela Veterinarska stanica d. d. Vukovar, a njezine cjelokupne troškove u iznosu od 20. 000,00 kuna snosi Općina Lovas.

Top