Preskoči na glavni sadržaj

Obavijesti

 • PLAN RADA DIMNJAČARSKO-USLUŽNOG OBRTA "EKO-DIM"

 • Obavijest biračima o izborima za članove EU parlamenta

 • RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA OPĆINU LOVAS (NASELJA LOVAS I OPATOVAC)

  RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG I RECIKLABILNOG OTPADA ZA OPĆINU LOVAS (NASELJA LOVAS I OPATOVAC)

  Usluga odvoza komunalnog otpada (zelene kante) obavljati će se svakog utoraka u tjednu, prijepodne.

  Usluga odvoza plastike i papira (žute i plave kante) obavljati će se jednom mjesečno – drugog po redu ponedjeljka u mjesecu.

  Tijekom mjeseca travnja i svibnja usluga će za sve fizičke i prave osobe biti besplatna, budući sa će trošak snositi Općina Lovas.

  Do odabira novog koncesionara, uslugu prikupljanja i odvoza vršit će na području Općine Lovas tvrtka Nevkoš iz Vinkovaca.

 • OBAVIJEST

 • Obavijest biračima o izborima za zastupnike u Hrvatski Sabor koji će se održati 17.04.2024.

 • Obavijest o održavanju radionice Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu

  Obavještavamo Vas o održavanju radionice na temu „Prijava projektnih prijedloga na Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu“ tijekom koje će se prijaviteljima detaljno objasniti postupak prijave, obrade prijavnica, ocjenjivanja i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava.

  Pravo na potporu u sklopu ovog Javnog poziva imat će poduzetnici, obrti te ostali subjekti koji se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

  Pravo na potporu će imati poduzetnici koji posluju na području Vukovarsko-srijemske županije bez obzira na vrstu djelatnosti osim poduzetnika koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

  Radionica će se održati u srijedu 20. ožujka 2024. u velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije na adresi:

  Vukovarsko-srijemska županija

  Županijska 9

  32 000

  Vukovar

  s početkom u 11:00 sati. Predviđeno trajanje radionice je 60-90 minuta.

 • JAVNI POZIV PRIPADNICIMA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJU U PROJEKTU „ZAŽELI - OPĆINA LOVAS – FAZA IV“

  Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Posredničko tijelo razine 1 za Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.”, dana 8.02.2024. godine donijelo 4. Odluku o financiranju (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/224-19) u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga SF.3.4.11.01. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Nastavno na odluku o financiranju, Općina Lovas potpisala je 14.02.2024. godine ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava SF.3.4.11.01.0137, Zaželi – Općina Lovas – faza IV, u sklopu programa “Zaželi – prevencija institucionalizacije"

  Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i odraslim osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

  Pravo sudjelovanja u projektu imaju samo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  Ciljna skupina:

  • Osobe starije od 65 godina
  • Odrasle osobe s invaliditetom

  Osobe starije od 65 godina

  • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu [1] ili višečlanom kućanstvu u kojem

  su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

  • čiji mjesečni prihodi:
   • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
   • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
   • za višečlana kućanstva u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 300% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
  • koji istovremeno ne koriste slijedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

  Odrasle osobe s invaliditetom (18 ili više godina starosti)

  • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog poziva i
  • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
  • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
  • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

  Nije dozvoljeno paralelno korištenje usluge pomoći u kući ili sličnih usluga iz javnih i/ili drugih izvora, navedeno bi se smatralo dvostrukim financiranjem koje nije prihvatljivo.

  Dokazivanje pripadnosti krajnjih korisnika (ciljne skupine):

  Za osobe starije od 65 godina:

   1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
   2. Potvrda Porezne uprave o dohotku i primicima za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža[2] (potvrdu pribavlja Općina Lovas)
   3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
   4. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi slijedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (potvrdu pribavlja Općina Lovas)

  Za odrasle osobe s invaliditetom:

   1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
   2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
   3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
   4. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi slijedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (potvrdu nabavlja Općina Lovas)

  Po podnesenoj urednoj Prijavi za korištenje usluge pomoći u kući izvršit će se provjera prihvatljivosti prijave sukladno ovom Javnom pozivu, odnosno projektnim pravilima, od strane provoditelja projekta.

  O ishodu rješavanja provjere prihvatljivosti podnesene prijave, prijavitelji će biti pravovremeno obaviješteni.

  Uz prilog ovog Javnog poziva potrebno je ispuniti obrazac prijave za sudjelovanje u projektu. Uz obrazac prijave za sudjelovanje u projektu potrebno je ispuniti i Izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva te dati traženu dokumentaciju koja je navedena u ovom Javnom pozivu. Svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027) te da se za druge potrebe neće koristiti.

  OBAVEZNO: Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Poziva pristupnice za sudjelovanje u projektu i obrazac izjave pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva mogu preuzeti osobno u prostorijama Općine Lovas, u uredovno vrijeme od ponedjeljka do petka od 07:30-15:30h ili na web stranici Općine Lovas www.lovas.hr

  Preuzete i ispunjene obrasce potrebno je predati najkasnije do 31.03.2024. godine u Općinu Lovas ili mailom na vilimartinovic@gmail.com

  (Sadržaj ovog Javnog poziva isključiva je odgovornost Općine Lovas)

  U Lovasu 13.03.2024. godine Načelnica

  Tanja Cirba, dipl. novinar

 • PREDAVANJE "KAKO IMATI VLASTITU HRANU DOSTUPNU CIJELE GODINE"

  Biovrt u skladu s prirodom i Gradska knjižnica Vukovar - Ogranak Lovas pozivaju vas na predavanje Silvije Kolar-Fodor "Kako imati vlastitu hranu dostupnu cijele godine"

  koje će se održati dana, 20.03.2024. s početkom u 18,00 sati, Kralja Tomislava 13, Lovas.

Na početak stranice