Preskoči na glavni sadržaj

Javni natječaji

 • JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP PLASTENIKA U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVAS

  Općina Lovas raspisuje Javni natječaj za zakup plastenika u vlasništvu Općine Lovas koji se nalazi u naselju Lovas na adresi Ljudevita Gaja 37, ukupne površine 76,8 m2 i to na rok od tri godine. Plastenik se iznajmljuje u svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti. Ostale informacije vezane uz Javni natječaj pročitajte u tekstu natječaja koji se nalazi na poveznici.

 • DODATNI JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Lovas za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta "ZAŽELI - Općina Lovas, faza III"

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26), od 11. listopada 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, Broj poziva: UP.02.1.1.16, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.16.0355 od 21. listopada 2022. godine i članka 49. Statuta Općine Lovas (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) Općinska načelnica Općine Lovas, dana 03. veljače 2023. godine raspisuje:

  DODATNI JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Lovas za potrebe probvedbe aktivnosti u sklopu Projekta ,,ZAŽELI – Općina Lovas, faza III“

  Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

  Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32 237, Lovas, putem pošte (preporučeno) ili osobno najkasnije do 14. veljače 2023. godine s naznakom:

  ,,Dodatni javni poziv – Projekt ,,Zaželi – Općina Lovas, faza III“– NE OTVARAJ“.

  Javni poziv i ostalu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku:

 • JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS

  Pozivaju se sve registrirane udruge koje provode projekte/programe od interesa za opće dobro na području Općine Lovas da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga i opće dobro u zajednici. Rok za prijavu je 10. veljače 2023. godine.

 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA - OGLAS ZA IMENOVANJE PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOVAS, NA ODREĐENO VRIJEME

 • OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA - OGLAS ZA IMENOVANJE PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOVAS, NA ODREĐENO VRIJEME

 • PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Lovas za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ,,ZAŽELI – Općina Lovas, faza III“

  Popis primljenih kandidatkinja u projekt Zaželi – Općina Lovas, faza III

  Temeljem Javnog poziva (KLASA: 112-03/22-01/06, URBROJ: 2196/17-02/22-1) objavljenog 17. studenog 2022. godine, za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta ZAŽELI – Općina Lovas, faza III-radnica za pomoć u kući starijim osobama, zaprimljene su sveukupno 4 prijave. Nakon sjednice Povjerenstva za prijem u radni odnos za potrebe projekta ZAŽELI-Općina Lovas, faza III, izabrane su sljedeće kandidatkinje:

  1. Marija Turkalj
  2. Sofia Popelnytska
 • JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Lovas za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ,,ZAŽELI – Općina Lovas, faza III“

  Popis primljenih kandidatkinja u projekt Zaželi – Općina Lovas, faza III

  Temeljem Javnog poziva (KLASA: 112-3/22-01/05, URBROJ: 2196/17-02/22-1) objavljenog 4. studenog 2022. godine, za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta ZAŽELI – Općina Lovas, faza III-radnica za pomoć u kući starijim osobama, zaprimljene su sveukupno 24 prijave. Po prijedlogu Povjerenstva za prijem u radni odnos za potrebe projekta ZAŽELI-Općina Lovas, faza III, izabrane su sljedeće kandidatkinje:

  1. Aranka Ivanika
  2. Anastasiia Havrysh
  3. Veronika Beck
  4. Mirjana Brajković
  5. Oksana Bulava
  6. Blaženka Ćurdo
  7. Renata Buzaš
  8. Branka Bistrović
  9. Mirjana Sabo
  10. Danijela Huzjak
  11. Vesna Balić
  12. Vlatka Matković
  13. Kata Sabljak
  14. Branka Krizmanić
  15. Dragica Radović
  16. Kristina Peričić
  17. Dubravka Kraljević
  18. Mirjana Martinović
  19. Katarina Toma
  20. Kristina Štepa
  21. Luja Palijan
  22. Ivana Sabljak
  23. Mara Patarčić
 • OGLAS ZA IMENOVANJE PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOVAS, NA ODREĐENO VRIJEME

  Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), i članka 49. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21) dana 06. prosinca 2022. godine Općinska načelnica Općine Lovas raspisuje Oglas za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, radi zamjene duže odsutne službenice.

  Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA LOVAS, A. STARČEVIĆA 5, 32237 LOVAS, s naznakom: „Oglas za imenovanje - pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas na određeno vrijeme“ u roku 8 dana od dana objave Oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

Na početak stranice