Preskoči na glavni sadržaj

Javni natječaji

 • OGLAS ZA PRIJAM SLUŽBENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LOVAS, NA ODREĐENO VRIJEME

  Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( ,,Narodne novine“ RH , broj 86/08, 61/11,04/18 i 112/19 ) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas raspisuje Oglas za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Lovas, na određeno vrijeme, na radna mjesta:

  - viši referent – administrativni voditelj Projekta „Zaželi“ – faza II - 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta (najviše18 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

  referent – operativni asistent na Projektu „Zaželi“ – faza II - 1 izvršitelj/ca, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta (najviše18 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca,

  - referent – operativni asistent na Projektu „Zaželi“ – faza II - 1 izvršitelj/ca, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta (najviše18 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

  Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA LOVAS, A. STARČEVIĆA 5, 32237 LOVAS, sa naznakom: „Za Oglas – viši referent-administrativni voditelj Projekta „Zaželi“ Faza II. / referent-operativni asistent/ca na Projektu „Zaželi Faza II. (upisati radno mjesto za koje se podnosi prijava) – ne otvaraj“ u roku 8 dana od dana objave Oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

 • Odluka o poništenju Oglasa za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Lovas na određeno vrijeme

 • JAVNI POZIV ZA PRIJEM U JAVNI RAD U OPĆINI LOVAS TEMELJEM PROGRAMA JAVNOG RADA “REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS"

  Tekst Natječaja možete preuzeti na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje preko poveznice https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=107956708.

 • OGLAS ZA PRIJAM SLUŽBENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LOVAS, NA ODREĐENO VRIJEME

  Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( ,,Narodne novine“ RH , broj 86/08, 61/11,04/18 i 112/19 ) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas raspisuje Oglas za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Lovas, na određeno vrijeme, na radna mjesta:

  - viši referent – administrativni voditelj Projekta „Zaželi“ – faza II - 1 izvršitelj na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta (18 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

  referent – operativni asistent na Projektu „Zaželi“ – faza II - 2 izvršitelja, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (18 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

  Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA LOVAS, A. STARČEVIĆA 5, 32237 LOVAS, sa naznakom: „Za Oglas – viši referent-administrativni voditelj Projekta „Zaželi“ Faza II. / referent-operativni asistent na projektu „Zaželi Faza II. (upisati radno mjesto za koje se podnosi prijava) – ne otvaraj“ u roku 8 dana od dana objave Oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

  Oglas za posao i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku. 

 • JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVAS

  Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ RH br. 125/11, 64/15, 112/18), Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lovas (Klasa: 372-03/20-01/01, Ur. broj: 2196/05-02-20-1, od 28. veljače 2020.) i članka 50. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13) načelnica Općine Lovas dana 09. lipnja 2020. raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVAS.

  Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči i web stranici Općine Lovas, poštom ili predajom neposredno u pisarnicu Općine Lovas na adresu: Općina Lovas, Ante Starčevića 5, Lovas, s naznakom: „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“.

  Danom predaje smatra se dan predaje ponude osobno Općini, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

  Potrebnu dokumentaciju i ostale detalje Natječaja možete pronaći u dokumentima u nastavku.

 • JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA U ZADRUGARSTVU NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS

  Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o zadrugama („Narodne novine“, br. 34/11, 125/13, 76/14, 114/18 i 98/19), članka 50. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13) te Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu sredstava u zadrugarstvu na području Općine Lovas KLASA: 326-05/20-01/01 URBROJ: 2196/05-01-20-1 od 28. veljače 2020. godine, načelnica Općine Lovas dana 05. lipnja 2020. godine objavljuje:

  JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava u zadrugarstvu na području Općine Lovas.

  Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA LOVAS, ANTE STARČEVIĆA 5, 32237 LOVAS neposredno ili putem pošte preporučeno s naznakom

  „Natječaj za dodjelu sredstava u zadrugarstvu na području Općine Lovas – ne otvaraj“.

  Potrebnu dokumentaciju i ostale detalje Natječaja možete pronaći u dokumentima u nastavku.

 • Odluka o produženju roka Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Lovas

  Rok za podnošenje prijava na javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Lovas produžuje se za 15 dana i trajat će do 16. lipnja 2020. godine.

 • Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Lovas

  Općinsko vijeće Općine Lovas, objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Lovas.

  Prijedlog kandidata dostavlja se u pisanom obliku na propisanom obrascu (Prijavnica br. 1 ili Prijavnica br. 2).

  Obrazac prijavnice može se podignuti u uredu Općine Lovas ili u privitku.

Na početak stranice