Preskoči na glavni sadržaj

Javni natječaji

 • JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Lovas 2021. godine

  Općina Lovas 16. srpnja 2021. godine raspisuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Lovas, čiji tekst možete pročitati u prilogu.

 • POPIS STANOVNIŠTVA 2021 - JAVNI POZIV ZA PRIJAVU POPISIVAČA I KONTROLORA

  Državni zavod za statistiku raspisao je Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugog fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

  Rok za podnošenje prijava je od 23. lipnja do 15. srpnja 2021. godine na mrežnim stranicama Popisa www.popis2021.hr

 • JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS ZA RAZDOBLJE 2021.-2023. GODINE

  Općinska načelnica Općine Lovas raspisala je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede za razdoblje 2021.-2023. godine. Javni poziv, Program potpora poljoprivredi na području Općine Lovas za razdoblje 2021.-2023. godine te pripadajući obrasci potrebni za podnošenej zahtjeva nalaze se u privitku.

 • OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATKINJE - radnica za pomoć u kući starijim osobama

  Po provedenom natječaju za zapošljavanje u Općini Lovas u sklopu Projekta "Zaželi - program zapošljavanja žena", faza II - donesena je Odluka o odabiru kandidatkinje, koja se nalazi u privitku ove obavijesti.

 • JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA U PROGRAMU JAVNOG RADA "REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS - FAZA II."

  Temeljem mjere za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu, Općinska načelnica Općine Lovas, OIB: 06939947940, Lovas, ulica Ante Starčevića 5, raspisuje J A V N I P O Z I V za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada „Revitalizacija javnih površina na području Općine Lovas – faza II.“

  Pisane prijave podnose se na adresu: Općina Lovas, ulica Ante Starčevića 5, 32 237 Lovas, putem pošte (preporučeno) ili osobno od 30. ožujka do 06. travnja 2021. godine s naznakom „Za zapošljavanje u javnom radu- Revitalizacija javnih površina na području Općine Lovas – faza II.“.

  Javni poziv i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.

 • JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Lovas za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ,,Zaželi – Općina Lovas – faza II“ za Radno mjesto - radnica za pomoć u kući starijim osobama

  Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

  Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32 237, Lovas, putem pošte (preporučeno) ili osobno

  najkasnije do 06.04.2021. godine s naznakom:

  ,,Javni poziv – Projekt ,,Zaželi – Općina Lovas – faza II“– NE OTVARAJ“

  Oglas i ostalu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.

 • JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA U GOSPODARSTVU

  Na temelju članka 15. Programa potpora gospodarstvu na području Općine Lovas za 2021. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br. 4a/21) i članka 1. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora u gospodarstvu i imenovanju Povjerenstva (KLASA: 302-01/21-01/1; URBROJ: 2196/05-02/21-2, od 22. ožujka 2021. godine), Općinska načelnica Općine Lovas objavljuje

  J A V N I P O Z I V

  za podnošenje prijava za dodjelu potpora sukladno Programu potpora gospodarstvu

  na području Općine Lovas za 2021. godinu

  Predmet Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora sukladno Programu potpora gospodarstvu na području Općine Lovas za 2021. godinu su sljedeće mjere:

  Mjera 1. Potpora za nabavu opreme za djelatnost kojom se bavi,

  Mjera 2. Potpora za osnivanje novih gospodarskih subjekata,

  Mjera 3. Potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje,

  Mjera 4. Potpora za turističke programe/kapacitete.

  Financijska sredstva osigurana su u Proračunu Općine Lovas za 2021. godinu, u razdjelu Potpora u gospodarstvu u iznosu od 150.000,00 kn.

  Rok za podnošenje prijava je do 30. studenog 2021. godine.

  Detaljnije informacije možete pronaći u dokumentima u privitku.

 • OBAVIJEST O IZABRANOM SLUŽBENIKU: REFERENT - KOMUNALNI I POLJOPRIVREDNI REDAR

Na početak stranice