Preskoči na glavni sadržaj

Javni natječaji

 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA - ZAŽELI, faza II.

 • POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA - FED CCNET

 • OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA - PROČELNIK

 • OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA - ZAŽELI, FAZA II.

 • OGLAS ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOVAS NA ODREĐENO VRIJEME

  Na temelju članka 19. stavka 2., te članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta („Narodne novine“ RH broj 74/10, 125/14) i članka 50. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 05/13) dana 03. kolovoza 2020. godine općinska načelnica Općine Lovas raspisuje

  Oglas za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas – 1. izvršitelj/ica na određeno vrijeme, radi zamjene (do povratka službenice s rodiljnog dopusta).

  Posebni uvjeti:

  • magistar/ra prava, (iznimno može biti imenovan/na sveučilišni/a prvostupnik/ca pravne struke odnosno stručni prvostupnik pravne struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke) i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje, samo ako se na Oglas ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja),
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima za koje se traži stručno znanje magistra/re prava,
  • izvrsne organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na računalu (MS Office, internet, e-pošta).

  Prijave na Oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 danaod dana objaveOglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32237 Lovas s naznakom: » Oglas za imenovanje - pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas na određeno vrijeme«.

  Oglas za posao i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.

 • OGLAS ZA PRIJAM SLUŽBENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LOVAS, NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO REFERENT - ASISTENT VODITELJA PROJEKTA PREKOGRANIČNE SURADNJE - FED CCNET

  Na temelju članka 19. stavka 1., članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 23. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine RH“ br. 74/10 i 125/14), a u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas KLASA: 110-03/20-01/01, URBROJ: 2196/05-02/20-01 od dana 30. lipnja 2020. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 10/20), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas dana 03. kolovoza 2020. godine objavljuje OGLAS ZA PRIJAM SLUŽBENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LOVAS, NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO REFERENT - ASISTENT VODITELJA PROJEKTA PREKOGRANIČNE SURADNJE - FED CCNET - 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene odsutne službenice.

  Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA LOVAS, A. STARČEVIĆA 5, 32237 LOVAS, s naznakom: „Za Oglas – referent – asistent voditelja Projekta prekogranične suradnje – FED CCNET – ne otvaraj“ u roku 8 dana od dana objave Oglasa na oglasnim stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

  Oglas za posao i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.

 • OGLAS ZA PRIJAM SLUŽBENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LOVAS, NA ODREĐENO VRIJEME

  Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( ,,Narodne novine“ RH , broj 86/08, 61/11,04/18 i 112/19 ) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas raspisuje Oglas za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Lovas, na određeno vrijeme, na radna mjesta:

  - viši referent – administrativni voditelj Projekta „Zaželi“ – faza II - 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta (najviše18 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

  referent – operativni asistent na Projektu „Zaželi“ – faza II - 1 izvršitelj/ca, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta (najviše18 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca,

  - referent – operativni asistent na Projektu „Zaželi“ – faza II - 1 izvršitelj/ca, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta (najviše18 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

  Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA LOVAS, A. STARČEVIĆA 5, 32237 LOVAS, sa naznakom: „Za Oglas – viši referent-administrativni voditelj Projekta „Zaželi“ Faza II. / referent-operativni asistent/ca na Projektu „Zaželi Faza II. (upisati radno mjesto za koje se podnosi prijava) – ne otvaraj“ u roku 8 dana od dana objave Oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

 • Odluka o poništenju Oglasa za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Lovas na određeno vrijeme

Na početak stranice