Preskoči na glavni sadržaj

Javni natječaji

 • OBAVIJEST PRIJAVLJAM KANDITATIMA O RAZGOVORU ZA POSAO

  OBAVIJEST PRIJAVLJAM KANDITATIMA O RAZGOVORU ZA POSAO

  Obavještavamo sve kandidate koji su se prijavali na oglas za prijam u radni odnos namještenika – spremač/ica dječjeg vrtiča od 31.05.2023. godine da će se razgovor (intervju) za posao održati u utorak 27.06.2023. godine u 8 sati u vijećnici Općine Lovas, A. Starčevića 5, Lovas.

  Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatima za posao.

 • Javni natječaj za financiranje udruga i ustanova koje provode EU projekte na području Općine Lovas

 • JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni "Lovas"


  Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Lovas, KLASA: 024-01/23-02/02, URBROJ: 2196-17-01-23-1, od 31.05.2023. godine (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 10/23) Općina Lovas dana 14.06.2023. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni "Lovas" i to k.č. br. 1776/14 k.o. Lovas – površina 7070m2.

 • OGLAS za prijem u radni odnos namještenika – spremač/ica dječjeg vrtića

  Temeljem članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 49. Statuta Općine Lovas „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) Općinska načelnica Općine Lovas, OIB: 06939947940, Lovas, ulica Ante Starčevića 5, raspisuje OGLAS za prijem u radni odnos namještenika – spremač/ica dječjeg vrtića.

  Pisane ponude dostavljaju se na adresu: Općina Lovas, ulica Ante Starčevića 5, 32 237 Lovas, putem pošte (preporučeno) ili osobno od 31. svibnja do 09. lipnja 2023. godine s naznakom „za – oglas – ne otvaraj“.

  Detaljnije o uvjetima rada možete pročitati na:

  burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

 • JAVNI NATJEČAJ za dodjelu općinskih prostora na korištenje Udrugama na području Općine Lovas za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

  Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu općinskih prostora na korištenje Udrugama na području Općine Lovas za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (KLASA: 372-01/23-02/01, URBROJ: 2196-17-01-23-1 od 27. ožujka 2023. godine), članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli općinskih prostora u vlasništvu Općine Lovas na korištenje Udrugama na području Općine Lovas za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (KLASA: 372-03/18-01/01, URBROJ: 2196/05-18-1 od 05. siječnja 2018. godine) i članka 49. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21), načelnica Općine Lovas dana, 05. svibnja 2023. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu općinskih prostora na korištenje Udrugama na području Općine Lovas za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro.

  Rok za podnošenje prijava na natječaj je 20. svibnja 2023. godine.

  Javni natječaj i ostalu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku:

 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju cisterne

  Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Lovas (KLASA: 021-05/18-01/581; URBROJ: 2196/05-18-06, od 20. rujna 2018.), Odluke o pokretanju postupka prodaje cisterne u vlasništvu Općine Lovas (KLASA: 406-01/23-05/01, URBROJ: 2196-17-02-23-1 od 06. ožujka 2023. godine), i članka 49. Statuta Općine Lovas (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21), načelnica Općine Lovas dana 24. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju cisterne.

 • JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA U PROGRAMU JAVNOG RADA "REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA, ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS - FAZA II"

  Temeljem mjere za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu i članka 49. Statuta Općine Lovas „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) Općinska načelnica Općine Lovas, OIB: 06939947940, Lovas, ulica Ante Starčevića 5, raspisuje J A V N I P O Z I V za prijem u javne radove u Općini Lovas temeljem Programu javnog rada „Revitalizacija javnih površina, zaštita i očuvanje okoliša na području Općine Lovas – faza II“.

  Pisane ponude dostavljaju se na adresu: Općina Lovas, ulica Ante Starčevića 5, 32 237 Lovas, putem pošte (preporučeno) ili osobno od 07. ožujka do 14. ožujka 2023. godine s naznakom „Za zapošljavanje u javnom radu - Revitalizacija javnih površina, zaštita i očuvanje okoliša na području Općine Lovas – faza II“.

  Detaljnije o uvjetima rada i ciljanim skupinama možete pročitati na: burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx

 • PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU CISTERNE U VLASNIŠTVO OPĆINE LOVAS

  Općina Lovas objavljuje Ponovljeni javni natječaj za prodaju cisterne u vlasništvu Općine Lovas. Detalje javnog natječaja možete pročitati na poveznici.

  Zainteresirane osobe trebaju ispuniti popratni Obrazac koji se prilaže uz ponudu i potrebnu dokumentaciju iz Ponovljenog javnog natječaja.

Na početak stranice