Preskoči na glavni sadržaj

Javni natječaji

 • JAVNI NATJEČAJNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAMOLBI ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE LOVAS ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023.

  Temeljem članka 5. Odluke o stipendijama Općine Lovas za akademsku godinu 2022./2023. (KLASA: 604-01/22-01/01, URBROJ: 2196-17-02-22-2 28. rujna 2022. godine) Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Lovas raspisuje JAVNI NATJEČAJNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAMOLBI ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE LOVAS ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023.

  Tekst Javnog natječaja s potrebnom dokumentacijom i uvjetima za prijavu možete pronaći u privitku.

 • Javni poziv za osnovnoškolce i srednjoškolce s područja Općine Lovas

  Načelnica Općine Lovas objavila je Javni poziv za srednjoškolce s područja Općine Lovas koji su u prethosnoj školskoj godini 2021./2022. postigli odličan uspjeh i osnovnoškolce koji su u prethodnoj školskoj godini postigli uspjeh s prosjekom 5,00. Tekst Javnog poziva i Prijavnica su u prilogu.

 • JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Lovas 2022. godine

  Općina Lovas 18. srpnja 2021. godine raspisuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Lovas, čiji tekst možete pročitati u prilogu.

 • JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLANIŠTVU OPĆINE LOVAS

  Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Lovas (KLASA: 320-01/22-02/05, URBROJ: 2196-17-01-22-1 od 14. lipnja 2022. godine), članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 49. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) načelnica Općine Lovas, dana 08. srpnja 2022. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVAS

  Javni natječaj i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentu u priviku.

 • JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVAS

  Na temelju članka 4. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lovas (KLASA: 406-01/21-01/01; URBROJ: 2196-17-01-22-01, od 14. lipnja 2022.) i članka 49. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) načelnica Općine Lovas dana 08. srpnja 2022. raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVAS

  Javni natječaj možete preuzeti u dokumentu u privitku.

 • JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA U GOSPODARSTVU ZA 2022.

  Na temelju članka 15. Programa potpora gospodarstvu na području Općine Lovas za 2022. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 14/22) i članka 1. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora u gospodarstvu i imenovanju Povjerenstva (KLASA: 302-01/22-01/1; URBROJ: 2196-17-02-22-2, od 05. srpnja 2022. godine), Općinska načelnica Općine Lovas objavljuje

  J A V N I P O Z I V

  za podnošenje prijava za dodjelu potpora sukladno Programu potpora gospodarstvu

  na području Općine Lovas za 2022. godinu

  Predmet Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora sukladno Programu potpora gospodarstvu na području Općine Lovas za 2022. godinu su sljedeće mjere:

  Mjera 1. Potpora za nabavu opreme za djelatnost kojom se bavi,

  Mjera 2. Potpora za osnivanje novih gospodarskih subjekata,

  Mjera 3. Potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje,

  Mjera 4. Potpora za turističke programe/kapacitete.

  Financijska sredstva osigurana su u Proračunu Općine Lovas za 2022. godinu, u razdjelu Potpora u gospodarstvu u iznosu od 148.000,00 kn.

  Rok za podnošenje prijava je do 30. studenog 2022. godine ili do utroška predviđenih sredstava.

  Detaljnije informacije možete pronaći u dokumentima u privitku.

 • JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS ZA 2022. GODINU

  Općinska načelnica Općine Lovas raspisala je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2022. godinu. Javni poziv, Program potpora poljoprivredi na području Općine Lovas za razdoblje 2021.-2023. godine te pripadajući obrasci potrebni za podnošenej zahtjeva nalaze se u privitku.

 • JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA U PROGRAMU JAVNOG RADA "REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA, ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS

  Temeljem mjere aktivnog zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu i članka 49. Statuta Općine Lovas „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) Općinska načelnica Općine Lovas, OIB: 06939947940, Lovas, ulica Ante Starčevića 5, raspisuje J A V N I P O Z I V za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada „Revitalizacija javnih površina, zaštita i očuvanje okoliša na području Općine Lovas“.

  Pisane ponude dostavljaju se na adresu: Općina Lovas, ulica Ante Starčevića 5, 32 237 Lovas, putem pošte (preporučeno) ili osobno od 10. svibnja do 17. svibnja 2022. godine s naznakom „Za zapošljavanje u javnom radu - Revitalizacija javnih površina, zaštita i očuvanje okoliša na području Općine Lovas“.

  Javni poziv i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.

Na početak stranice