Preskoči na glavni sadržaj

Javni natječaji

 • OGLAS ZA PRIJAM SLUŽBENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LOVAS, NA ODREĐENO VRIJEME

  Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( ,,Narodne novine“ RH , broj 86/08, 61/11,04/18 i 112/19 ) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas raspisuje Oglas za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Lovas, na određeno vrijeme, na radna mjesta:

  - viši referent – administrativni voditelj Projekta „Zaželi“ – faza II - 1 izvršitelj na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta (18 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

  referent – operativni asistent na Projektu „Zaželi“ – faza II - 2 izvršitelja, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (18 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

  Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA LOVAS, A. STARČEVIĆA 5, 32237 LOVAS, sa naznakom: „Za Oglas – viši referent-administrativni voditelj Projekta „Zaželi“ Faza II. / referent-operativni asistent na projektu „Zaželi Faza II. (upisati radno mjesto za koje se podnosi prijava) – ne otvaraj“ u roku 8 dana od dana objave Oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

  Oglas za posao i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku. 

 • JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVAS

  Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ RH br. 125/11, 64/15, 112/18), Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lovas (Klasa: 372-03/20-01/01, Ur. broj: 2196/05-02-20-1, od 28. veljače 2020.) i članka 50. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13) načelnica Općine Lovas dana 09. lipnja 2020. raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVAS.

  Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči i web stranici Općine Lovas, poštom ili predajom neposredno u pisarnicu Općine Lovas na adresu: Općina Lovas, Ante Starčevića 5, Lovas, s naznakom: „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“.

  Danom predaje smatra se dan predaje ponude osobno Općini, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

  Potrebnu dokumentaciju i ostale detalje Natječaja možete pronaći u dokumentima u nastavku.

 • JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA U ZADRUGARSTVU NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS

  Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o zadrugama („Narodne novine“, br. 34/11, 125/13, 76/14, 114/18 i 98/19), članka 50. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13) te Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu sredstava u zadrugarstvu na području Općine Lovas KLASA: 326-05/20-01/01 URBROJ: 2196/05-01-20-1 od 28. veljače 2020. godine, načelnica Općine Lovas dana 05. lipnja 2020. godine objavljuje:

  JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava u zadrugarstvu na području Općine Lovas.

  Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA LOVAS, ANTE STARČEVIĆA 5, 32237 LOVAS neposredno ili putem pošte preporučeno s naznakom

  „Natječaj za dodjelu sredstava u zadrugarstvu na području Općine Lovas – ne otvaraj“.

  Potrebnu dokumentaciju i ostale detalje Natječaja možete pronaći u dokumentima u nastavku.

 • Odluka o produženju roka Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Lovas

  Rok za podnošenje prijava na javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Lovas produžuje se za 15 dana i trajat će do 16. lipnja 2020. godine.

 • Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Lovas

  Općinsko vijeće Općine Lovas, objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Lovas.

  Prijedlog kandidata dostavlja se u pisanom obliku na propisanom obrascu (Prijavnica br. 1 ili Prijavnica br. 2).

  Obrazac prijavnice može se podignuti u uredu Općine Lovas ili u privitku.

 • POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO PROČELNIKA/CE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOVAS

  Pozivaju se kandidati prijavljeni na oglas, objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 20. ožujka 2020. godine, za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na radno mjesto pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice, na testiranje koje će se održati u sljedećem terminu:

  Testiranje (u pismenom obliku i intervju): 10. travnja 2020. godine (petak) u 09:00 sati u prostorijama Općine Lovas, Ulica Ante Starčevića 5.

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz prethodnog oglasa.

  Detalje možete pronaći u priloženom dokumentu

 • OGLAS za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na radno mjesto pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas

  Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 74/10 i 125/14) te članka 50. Statuta Općine Lovas (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 05/13) načelnica Općine Lovas dana, 20. ožujka 2020. godine objavljuje: OGLAS

  za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na radno mjesto pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice.

  Pisane prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: OPĆINALOVAS, Ante Starčevića 5, 32 237 Lovas, s naznakom „Prijava na oglas zaprijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela“.

  Potrebnu dokumentaciju možete pronaći u dokumentima u nastavku:

 • POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO PROČELNIKA/CE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOVAS

  Pozivaju se kandidati prijavljeni na oglas, objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 14. veljače 2020. godine, za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na radno mjesto pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice, na testiranje koje će se održati u sljedećem terminu:

  Testiranje (u pismenom obliku): 16. ožujka 2020. godine (ponedjeljak) u 09:00 sati u prostorijama Općine Lovas, ulica Ante Starčevića 5.

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz prethodnog oglasa.

  Detalje možete pronaći u priloženom dokumentu.

Na vrh stranice