Preskoči na glavni sadržaj

Javni natječaji

 • JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Lovas za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ,,ZAŽELI – Općina Lovas, faza III“

  Popis primljenih kandidatkinja u projekt Zaželi – Općina Lovas, faza III

  Temeljem Javnog poziva (KLASA: 112-3/22-01/05, URBROJ: 2196/17-02/22-1) objavljenog 4. studenog 2022. godine, za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta ZAŽELI – Općina Lovas, faza III-radnica za pomoć u kući starijim osobama, zaprimljene su sveukupno 24 prijave. Po prijedlogu Povjerenstva za prijem u radni odnos za potrebe projekta ZAŽELI-Općina Lovas, faza III, izabrane su sljedeće kandidatkinje:

  1. Aranka Ivanika
  2. Anastasiia Havrysh
  3. Veronika Beck
  4. Mirjana Brajković
  5. Oksana Bulava
  6. Blaženka Ćurdo
  7. Renata Buzaš
  8. Branka Bistrović
  9. Mirjana Sabo
  10. Danijela Huzjak
  11. Vesna Balić
  12. Vlatka Matković
  13. Kata Sabljak
  14. Branka Krizmanić
  15. Dragica Radović
  16. Kristina Peričić
  17. Dubravka Kraljević
  18. Mirjana Martinović
  19. Katarina Toma
  20. Kristina Štepa
  21. Luja Palijan
  22. Ivana Sabljak
  23. Mara Patarčić
 • OGLAS ZA IMENOVANJE PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOVAS, NA ODREĐENO VRIJEME

  Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), i članka 49. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21) dana 06. prosinca 2022. godine Općinska načelnica Općine Lovas raspisuje Oglas za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, radi zamjene duže odsutne službenice.

  Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA LOVAS, A. STARČEVIĆA 5, 32237 LOVAS, s naznakom: „Oglas za imenovanje - pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas na određeno vrijeme“ u roku 8 dana od dana objave Oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

 • JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje potpore prilikom stambenog zbrinjavanja

  Na temelju članka 12. Programa demografskih i pronatalitetnih mjera na području Općine Lovas za 2022. godinu, donesenog na V. sjednici Općinskog vijeća Općine Lovas, održanoj dana 17. prosinca 2021. god (KLASA: 021-05/21-01/07, URBROJ: 2196/05-01/21-04) i članka 49. Statuta Općine Lovas (,,Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21) Općinska načelnica Općine Lovas, dana 30. studenog 2022. godine objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje potpore prilikom stambenog zbrinjavanja.

  Prijava na ovaj Javni poziv ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na standardiziranom obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

  Javni poziv i ostalu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.

 • PONOVLJENI JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Lovas za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ,,ZAŽELI – Općina Lovas, faza III“

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26), od 11. listopada 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, Broj poziva: UP.02.1.1.16, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.16.0355 od 21. listopada 2022. godine i članka 49. Statuta Općine Lovas (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) Općinska načelnica Općine Lovas, dana 17. studenog 2022. godine raspisuje: JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Lovas za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ,,ZAŽELI – Općina Lovas, faza III“.

  Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

  Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32 237, Lovas, putem pošte (preporučeno) ili osobno najkasnije do 25. studenog 2022. godine s naznakom:

  ,,Javni poziv – Projekt ,,Zaželi – Općina Lovas, faza III“– NE OTVARAJ“.

  Javni poziv i ostalu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.

 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA - ZAŽELI, faza III

 • OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA - ZAŽELI, FAZA III

 • JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Lovas za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ,,ZAŽELI – Općina Lovas, faza III“

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26), od 11. listopada 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, Broj poziva: UP.02.1.1.16, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.16.0355 od 21. listopada 2022. godine i članka 49. Statuta Općine Lovas (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) Općinska načelnica Općine Lovas, dana 04. studenog 2022. godine raspisuje: JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Lovas za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ,,ZAŽELI – Općina Lovas, faza III“.

  Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

  Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32 237, Lovas, putem pošte (preporučeno) ili osobno najkasnije do 14. studenog 2022. godine s naznakom:

  ,,Javni poziv – Projekt ,,Zaželi – Općina Lovas, faza III“– NE OTVARAJ“.

  Javni poziv i ostalu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.

 • OGLAS ZA PRIJAM SLUŽBENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LOVAS, NA ODREĐENO VRIJEME (ZAŽELI, FAZA III)

  Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ RH , broj 86/08, 61/11,04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas raspisuje Oglas za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Lovas, na određeno vrijeme, na radna mjesta:

  - viši referent – voditelj Projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena, faza III“ – 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta (najviše 8 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

  - referent – operativni asistent Projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena, faza III“ – 1 izvršitelj/ca, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Projekta (najviše 8 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca,

  Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA LOVAS, A. STARČEVIĆA 5, 32237 LOVAS, s naznakom: „Za Oglas – viši referent – administrativni voditelj Projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena, faza III“ / referent – operativni asistent Projekta „Zaželi Program zapošljavanja žena, faza III ” (upisati radno mjesto za koje se podnosi prijava) – ne otvaraj“ u roku 8 dana od dana objave Oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

Na početak stranice