skip

Javni natječaji

Javni natječaj za financiranje projekata/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Lovas

Pozivaju se sve registrirane udruge koje provode projekte/programe od interesa za opće dobro na području Općine Lovas da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga i opće dobro u zajednici. Rok za prijavu je 07. veljače 2018 godine. Dokumentacija i Obrazac su u prilogu.

ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA

Temeljem Odluke Općinskog vijeća o stipendijama u Općini Lovas za akademsku godinu 2017./2018. i Odluke Općinske načelnice o dodjeli istih, nakon provedenog javnog natječaja, dodijeljene su prve stipendije studentima Lovasa i Opatovca.

NATJEČAJ ZA PRIJEM U JAVNI RAD

Na temelju Programa javnog rada – aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava, načelnica Općine Lovas, OIB: 06939947940, Lovas, ulica Ante Starčevića 5, raspisuje N A T J E Č A J za prijem u javni rad u Općini Lovas temeljem Programa javnog rada –Sanacija nerazvrstanih cesta, čišćenje drveća i niskog raslinja i saniranje divljih odlagališta na području Općine Lovas.Tekst Natječaja možete preuzeti na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje preko poveznice https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=88911705.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU PLINSKE MREŽE U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVAS

Općina Lovas prodaje plinsku mrežu u vlasništvu Općine Lovas sagrađenu u Općini Lovas (naselja: Lovas i Opatovac).

JAVNI NATJEČAJNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAMOLBI ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE LOVAS ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

Temeljem članka 5. Odluke o stipendijama Općine Lovas za akademsku godinu 2017./2018. (Klasa: 021-05/17-01/529, Ur.broj: 2196/05-17-02 od 13. listopada 2017.). Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje Javni natječajni poziv za podnošenje zamolbi za dodjelu stipendija Općine Lovas za akademsku godinu 2017./2018.

Natječaj revitalizacija pašnjaka i trstenika na području Općine Lovas

Natječaj pomoć i njega starim i nemoćnim osobama u njihovim domaćinstvima

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2017. godini

Top