skip

Javni natječaji

Javni natječaj za dodjelu općinskih prostora na korištenje Udrugama na području Općine Lovas za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu općinskih prostora na korištenje Udrugama na području Općine Lovas za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 23. veljače 2018. godine.

Javni natječaj za financiranje projekata/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Lovas

Pozivaju se sve registrirane udruge koje provode projekte/programe od interesa za opće dobro na području Općine Lovas da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga i opće dobro u zajednici. Rok za prijavu je 07. veljače 2018 godine. Dokumentacija i Obrazac su u prilogu.

ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA

Temeljem Odluke Općinskog vijeća o stipendijama u Općini Lovas za akademsku godinu 2017./2018. i Odluke Općinske načelnice o dodjeli istih, nakon provedenog javnog natječaja, dodijeljene su prve stipendije studentima Lovasa i Opatovca.

NATJEČAJ ZA PRIJEM U JAVNI RAD

Na temelju Programa javnog rada – aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava, načelnica Općine Lovas, OIB: 06939947940, Lovas, ulica Ante Starčevića 5, raspisuje N A T J E Č A J za prijem u javni rad u Općini Lovas temeljem Programa javnog rada –Sanacija nerazvrstanih cesta, čišćenje drveća i niskog raslinja i saniranje divljih odlagališta na području Općine Lovas.Tekst Natječaja možete preuzeti na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje preko poveznice https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=88911705.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU PLINSKE MREŽE U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVAS

Općina Lovas prodaje plinsku mrežu u vlasništvu Općine Lovas sagrađenu u Općini Lovas (naselja: Lovas i Opatovac).

JAVNI NATJEČAJNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAMOLBI ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE LOVAS ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

Temeljem članka 5. Odluke o stipendijama Općine Lovas za akademsku godinu 2017./2018. (Klasa: 021-05/17-01/529, Ur.broj: 2196/05-17-02 od 13. listopada 2017.). Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje Javni natječajni poziv za podnošenje zamolbi za dodjelu stipendija Općine Lovas za akademsku godinu 2017./2018.

Natječaj revitalizacija pašnjaka i trstenika na području Općine Lovas

Natječaj pomoć i njega starim i nemoćnim osobama u njihovim domaćinstvima

Top