skip

Javni natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE POSLOVA OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

Na temelju članka 22. stavka 1., točke 8. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18 i 110/18), Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lovas (Klasa: 363-01/19-01/01, Ur.broj: 2196/05-19-1), te članka 50. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13) načelnica Općine Lovas objavljuje: JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Lovas.

Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA LOVAS, ANTE STARČEVIĆA 5, 32237 LOVAS

neposredno ili putem pošte preporučeno s naznakom

„Natječaj za povjeravanje komunalnih poslova – ne otvaraj“

Rok za dostavu ponuda je do 19. prosinca 2019. godine do 12,00 sati.

Potrebnu dokumentaciju i ostale detalje Natječaja možete pronaći u dokumentima u nastavku.

JAVNI NATJEČAJNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAMOLBI ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE LOVAS ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje Javni natječajni poziv za podnošenje zamolbi za dodjelu stipendija Općine Lovas za akademsku godinu 2019./2020. za redovne studente prve godine preddiplomskih stručnih i sveučilišnih studija.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO VOZAČA GOSPODARSKIH VOZILA - BAGERIST

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VODITELJ PROJEKTA LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA: MLADI U POLJOPRIVREDI - BUDUĆNOST

Pozivaju se kandidati prijavljeni na oglas, objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 30. rujna 2019. godine, za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, na radno mjesto VODITELJ PROJEKTA LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA: MLADI U POLJOPRIVREDI - BUDUĆNOST na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta, na testiranje koje će se održati u sljedećem terminu:

Testiranje (u pismenom obliku): 15. listopada 2019. godine (utorak) u 09:00 sati u prostorijama Općine Lovas, ulica Ante Starčevića 5.

Nakon pismenog testiranja održat će se intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodovanja na testiranju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz prethodnog oglasa.

Detalje možete pronaći u priloženom dokumentu.

JAVNI NATJEČAJNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAMOLBI ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE LOVAS ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Temeljem članka 5. Odluke o stipendijama Općine Lovas za akademsku godinu 2019./2020. (Klasa: 022-06/19-01/73, Ur.broj: 2196/05-19-01 od 03. listopada 2019.) Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje Javni natječajni poziv za podnošenje zamolbi za dodjelu stipendija Općine Lovas za akademsku godinu 2019./2020.

Javni poziv za osnovnoškolce i srednjoškolce s područja Općine Lovas

Načelnica Općine Lovas objavljuje Javni poziv za srednjoškolce s područja Općine Lovas koji su u prethodnoj školskoj godini 2018/2019. postigli odličan uspjeh i osnovnoškolske koji su u prethodnoj godini postigli uspjeh s prosjekom 5,0. Tekst Javnog poziva i Prijavnica su u prilogu.

POZIV NA PISANO TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA I ZAMJENIKA RAVNATELJA ZA PRIPREMU I PROVEDVU PROJEKATA U RAZVOJNOJ AGENCIJI TINTL

Ovim putem pozivaju se kandidati koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika i zamjenika ravnatelja za pripremu i provedbu projekata u RA TINTL, a koji zadovoljavaju uvjete natječaja, da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u četvrtak, 05. rujna 2019. godine u 10,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Lovas (A. Starčevića 5, Lovas).

Detaljnije u dokumentu u privitku.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

POZIV NA PISANO TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE U RAZVOJNOJ AGENCIJI TINTL

Ovim putem pozivaju se kandidati koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika za pravne i opće poslove u RA TINTL, a koji zadovoljavaju uvjete natječaja, da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u četvrtak, 05. rujna 2019. godine u 12,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Lovas (A. Starčevića 5, Lovas).

Detaljnije u dokumentu u privitku.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Top