Preskoči na glavni sadržaj

Javni natječaji

 • OGLAS za prijem u radni odnos namještenika – spremač/ica dječjeg vrtića

  Temeljem članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 49. Statuta Općine Lovas „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) Općinska načelnica Općine Lovas, OIB: 06939947940, Lovas, ulica Ante Starčevića 5, raspisuje OGLAS za prijem u radni odnos namještenika – spremač/ica dječjeg vrtića.

  Pisane ponude dostavljaju se na adresu: Općina Lovas, ulica Ante Starčevića 5, 32 237 Lovas, putem pošte (preporučeno) ili osobno od 31. svibnja do 09. lipnja 2023. godine s naznakom „za – oglas – ne otvaraj“.

  Detaljnije o uvjetima rada možete pročitati na:

  burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

 • JAVNI NATJEČAJ za dodjelu općinskih prostora na korištenje Udrugama na području Općine Lovas za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

  Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu općinskih prostora na korištenje Udrugama na području Općine Lovas za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (KLASA: 372-01/23-02/01, URBROJ: 2196-17-01-23-1 od 27. ožujka 2023. godine), članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli općinskih prostora u vlasništvu Općine Lovas na korištenje Udrugama na području Općine Lovas za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (KLASA: 372-03/18-01/01, URBROJ: 2196/05-18-1 od 05. siječnja 2018. godine) i članka 49. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21), načelnica Općine Lovas dana, 05. svibnja 2023. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu općinskih prostora na korištenje Udrugama na području Općine Lovas za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro.

  Rok za podnošenje prijava na natječaj je 20. svibnja 2023. godine.

  Javni natječaj i ostalu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku:

 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju cisterne

  Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Lovas (KLASA: 021-05/18-01/581; URBROJ: 2196/05-18-06, od 20. rujna 2018.), Odluke o pokretanju postupka prodaje cisterne u vlasništvu Općine Lovas (KLASA: 406-01/23-05/01, URBROJ: 2196-17-02-23-1 od 06. ožujka 2023. godine), i članka 49. Statuta Općine Lovas (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21), načelnica Općine Lovas dana 24. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju cisterne.

 • JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA U PROGRAMU JAVNOG RADA "REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA, ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS - FAZA II"

  Temeljem mjere za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu i članka 49. Statuta Općine Lovas „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) Općinska načelnica Općine Lovas, OIB: 06939947940, Lovas, ulica Ante Starčevića 5, raspisuje J A V N I P O Z I V za prijem u javne radove u Općini Lovas temeljem Programu javnog rada „Revitalizacija javnih površina, zaštita i očuvanje okoliša na području Općine Lovas – faza II“.

  Pisane ponude dostavljaju se na adresu: Općina Lovas, ulica Ante Starčevića 5, 32 237 Lovas, putem pošte (preporučeno) ili osobno od 07. ožujka do 14. ožujka 2023. godine s naznakom „Za zapošljavanje u javnom radu - Revitalizacija javnih površina, zaštita i očuvanje okoliša na području Općine Lovas – faza II“.

  Detaljnije o uvjetima rada i ciljanim skupinama možete pročitati na: burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx

 • PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU CISTERNE U VLASNIŠTVO OPĆINE LOVAS

  Općina Lovas objavljuje Ponovljeni javni natječaj za prodaju cisterne u vlasništvu Općine Lovas. Detalje javnog natječaja možete pročitati na poveznici.

  Zainteresirane osobe trebaju ispuniti popratni Obrazac koji se prilaže uz ponudu i potrebnu dokumentaciju iz Ponovljenog javnog natječaja.

 • JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP PLASTENIKA U VLASNIŠTVU OPĆINE LOVAS

  Općina Lovas raspisuje Javni natječaj za zakup plastenika u vlasništvu Općine Lovas koji se nalazi u naselju Lovas na adresi Ljudevita Gaja 37, ukupne površine 76,8 m2 i to na rok od tri godine. Plastenik se iznajmljuje u svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti. Ostale informacije vezane uz Javni natječaj pročitajte u tekstu natječaja koji se nalazi na poveznici.

 • DODATNI JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Lovas za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta "ZAŽELI - Općina Lovas, faza III"

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26), od 11. listopada 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, Broj poziva: UP.02.1.1.16, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.16.0355 od 21. listopada 2022. godine i članka 49. Statuta Općine Lovas (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) Općinska načelnica Općine Lovas, dana 03. veljače 2023. godine raspisuje:

  DODATNI JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Lovas za potrebe probvedbe aktivnosti u sklopu Projekta ,,ZAŽELI – Općina Lovas, faza III“

  Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

  Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32 237, Lovas, putem pošte (preporučeno) ili osobno najkasnije do 14. veljače 2023. godine s naznakom:

  ,,Dodatni javni poziv – Projekt ,,Zaželi – Općina Lovas, faza III“– NE OTVARAJ“.

  Javni poziv i ostalu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku:

 • JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS

  Pozivaju se sve registrirane udruge koje provode projekte/programe od interesa za opće dobro na području Općine Lovas da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga i opće dobro u zajednici. Rok za prijavu je 10. veljače 2023. godine.

Na početak stranice