Na području Općine Lovas djeluju dvije vjerske zajednice:

  • Rimokatolička i
  • Pravoslavna

LOVAS

U Lovasu se do srpske agresije nalazila župna crkva Sv. Mihaela arkanđela, stara oko 250 godina (posvećena 1769. godine). Uz crkvu bio je i župni dvor. Crkva je doživjela tragičnu sudbinu svoga mjesta. Nekoliko puta je raketirana i granatirana, a upadom četnika i jugovojske crkva je zapaljena i uništena do temelja. U međuvremenu izgrađena je župna dvorana u kojoj se obavljaju vjerski obredi. Na mjesnom groblju u Lovasu nalazi se kapelica Sv. Florijana, koja je također značajno devastirana za vrijeme rata. U kapelici su mučeni i ubijani Hrvati iz Lovasa. Danas je kapelica obnovljena. Značajnu pomoć u obnovi kapelice dala je obitelj Haring i Udruga Lovaskih Nijemaca iz Njemačke. Na ulazima u selo i u samom selu ponovo su postavljeni križevi. Nakon dugotrajnog procesa pregovaranja 19. srpnja 2001. godine vraćena su tri zvona crkve Sv. Mihaela iz SRJ, koja su bila ukradena u studenom 1991. godine.

19.03.2003. godine započeli su radovi na izgradnji nove crkve. Budući daje srušena crkva bila spomenik nulte kategorije izgradnja će udovoljiti svim zahtjevima konzervatorske i restauratorske struke. Projektnu dokumentaciju financiralo je Ministarstvo kulture, dok gradnju financira Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo. Vrijednost ove investicije je oko 3.000.000 kuna. 25. rujna 2005. godine crkvu je posvetio đakovački i srijemski biskup mons. dr. Marin Srakić.

Kamen temeljac za lovasku crkvu blagoslovio je 7. lipnja 2003. godine sv. Otac Ivan Pavao II na misnom slavlju u Osijeku. Mons. Luka Strgar, tajnik đakovačke i srijemske biskupije svečano ga je otkrio 21. lipnja 2003. godine.

Na misnom slavlju 07.06.2003. godine, što ga je u Osijeku predvodio sv. Otac papa Ivan Pavao II, zvonilo se iz svih zvona, iz crkve sv. Mihovila iz Lovasa, koje su Srbi odnijeli 1991. godine u Srbiju i 2001. godine vratili ga u Lovas.

Za vrijeme srpske agresije u Lovasu je bila bespravno izgrađena pravoslavna crkva kao i kapelica na srpskom groblju (izgrađeno za vrijeme okupacije). Odlukom Vlade Republike Hrvatske i resornih ministarstava i crkva i kapelica su porušene.

OPATOVAC

Crkva u Opatovcu posvećena je Blaženoj Djevici Mariji - Kraljici Sv. Krunice i filijala je župe Sotin (jedno je vrijeme bila u sastavu župe Lovas). Crkva je za vrijeme rata devastirana. No marom vjernika i financijskom potporom, prije svega, Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Vukovarsko-srijemske županije i Općine Lovas, obnovljena je i svakodnevno okuplja svoje vjernike. Za vrijeme rata gotovo u cijelosti je uništena kapelica Sv. Ivana a križevi krajputaši počupani. Kapelica je danas obnovljena i potrebito joj je još samo unutarnje uređenje a križevi su ponovno postavljeni na svoja mjesta.

U Opatovcu postoji i pravoslavna crkva, koju nije zadesila sudbina katoličke. No danas je ona, uslijed nebrige vjernika i svoje vjerske zajednice, u dosta lošem i derutnom stanju.