ŠKOLSTVO

Ravnateljica JULIJA BALTIĆ - Osnovna škola u Lovasu djeluje preko 220 godina. Zgrada OŠ “Lovas” obnovljena je i uređena prema suvremenim pedagoškim standardima. Osnovni problem OŠ “Lovas” je mali broj učenika. Školske 2007./ 2008. novu školsku godinu upisalo je svega stotinu djece.

OŠ “Lovas” ima i svoje područno odjeljenje u Opatovcu, gdje, također prostor zadovoljava no ostaje problem malog broja učenika. Ove godine, financirani od strane Vukovarsko-srijemske županije, završeni su radovi na obnovi krovišta područne škole, dok je proteklih godina riješen problem grijanja.

Kontinuitet rada škole i postignuća u obrazovanju na putu su razvitka Općine Lovas. 2005. godine svečano je predana na uporabu nova školska športska dvorana u Lovasu. Izgradnju i opremanje ovog 6 milijuna vrijednog objekta financiralo je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka uz potporu sredstava iz EIB programa. Športska dvorana, osim za učenike, otvorena je i za sve mještane, a dio športske opreme nabavila je općina.