Nastojeći učiniti život svojih mještana što kvalitetnijim, raznovrsnijim i ugodnijim, Općina Lovas značajna sredstva svog proračuna ulaže u kulturu. Tako se tijekom godine organizira veći broj tradicionalnih manifestacija i događanja poput: Miholjski dani, Pokladno kolo, Lutkarsko proljeće, Festival glumca, kazališne predstave i slično. Pored navedenog, općinskim sredstvima, sukladno mogućnostima, financira se i rad udruga u kulturi poput Kulturno umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić Lovas. Iz općinskog proračuna financira se i rad knjižnice u Lovasu, kao i obnova njezinog knjižnog fonda. Domovi kulture u oba naselja obnovljeni su i prigodno opremljeni. Pored navedenog, Općina Lovas ima i bogatu izdavačku djelatnost.

KUD „Ivan Goran Kovačić“

KUD „Ivan Goran Kovačić“ osnovan je 17. siječnja 1950. godine. U sklopu KUD-a prije Domovinskog rata djelovale su: dramska, tamburaška i folklorna sekcija. Učešćem na mnogim smotrama drame i folklora društvo je postizalo iznimne rezultate. Neprekidni rad prekinuo je Domovinski rat, za čije vrijeme su uništene sve nošnje i oprema. 1998. godine KUD pod istim imenom obnavlja svoj rad. Šiju se nove nošnje sa starim motivima, kupuju opanci, rajtonze, čizme, šeširi, tambure…Prošle godine nabavljena je znatna količina instrumenata i opreme za potrebe tamburaškog orkestra kao i opreme za potrebe folklornih sekcija.

Danas KUD ima 93 člana i radi u slijedećim sekcijama:

 • folklorna (starija i dječja skupina)
 • tamburaška (škola tambure, starija i mlađa skupina)
 • pjevačka.

KUD u svome radu njeguje izvorne običaje, pjesme, ples Lovasa, zapadnog Srijema i Slavonije (svatovski običaji, zimski običaji posila i čijanja perja, korizmeni, adventski itd.). Nastupaju diljem naše domovine i van nje, prošle godine zabilježili su 25 nastupa što u mjestu, što u županiji i izvan nje (nastup u Zagrebu, Sisku, Jalžabetu kod Varaždina, Vinkovačkim jesenima, Novskoj itd.). Organizatori su, uz pokroviteljstvo općine, tradicionalnih smotri folklora u Lovasu i Opatovcu: “Miholjski dani“ i „Pokladno kolo“. KUD je zbratimljen sa KUD-om “Alojz Colnarić“ – Starše, Slovenija.

Dječja folklorna skupina

Dječja folkorna skupina osnovana je u prosincu 2006. godine i ima članove u Lovasu i Opatovcu, predškolske i školske dobi. Skupina broji ukupno 29 članova. Plešu i pjevaju pjesme iz Lovasa, zapadnog Srijema i Slavonije. U ovom kratkom vremenu od osnutka, nastupili su na “Pokladnom kolu“ u Lovasu, Nijemcima, Županji, Jalžabetu kod Varaždina, Vinkovcima. Prati ih tamburaški orkestar KUD-a osnovan 2005. godine.

MIHOLJSKI DANI

U sklopu Dana Općine Lovas, povodom blagdana Sv. Mihaela, zaštitnika Župe Lovas, svake godine u Lovasu i Opatovcu organiziraju se “MIHOLJSKI DANI”. U okviru ove manifestacije organiziraju se slijedeća događanja: pjesnička večer, izložbe lokalnih tiskovina, ručnih radova, lovačkih eksponata, likovne kolonije, gospodarski forumi, smotre folklora, konjskih zaprega i jahača, športski susreti, fišijada te brojna gospodarska događanja... Ova priredba prvi puta je organizirana 1998. godine i uvrštena je u program kulturnih događanja u našoj Županiji.

POKLADNO KOLO

Tradicionalno, u Lovasu se zadnju nedjelju pred Korizmu održava priredba pod nazivom “POKLADNO KOLO”. “Pokladno kolo” je priredba koja uz svečani mimohod kulturno-umjetničkih društava, jahača i konjskih zaprega završava kolom u centru sela i kulturno- umjetničkim programom u Domu Kulture. Od 2004. godine dio događanja ove priredbe održava se i u Opatovcu.

IZDAVAČKA I PROMOTIVNA DJELATNOSTI

Informiranje, izdavačka i promotivna aktivnost općine Lovas ogledaju se kroz tiskanje lokalnog glasila - “Lovaskog lista” (prvi broj izašao je iz tiska 29. rujna 1994. godine), tiskanje knjiga, brošura, promotivnih materijala i, u novije vrijeme, video uradaka. Od kraja 2007. godine u sklopu međuopćinske suradnje izdaje se novo zajedničko glasilo TINTL koje izlazi jednom mjesečno.

Uz 95 do sada izdanih brojeva “Lovaskog lista” i 7 brojeva glasila TINTL, potrebno je istaknuti slijedeće publikacije:

 • svake godine izdaje se brošura o Općini Lovas, kao i brošura “Planirano-ostvareno”, kojom informiramo građane o ostvarenju planiranih projekata;
 • brošura “Općina Lovas - 10 godina poslije”
 • brošura “15 godina Općine Lovas”
 • knjiga o stradanju građana Općine Lovas u Domovinskom ratu - “Krvava istina”;
 • knjiga pjesama učenika OŠ “Lovas” i pučkih pjesnika - “Između”;
 • Općina Lovas pomogla je tiskanje knjige “Crkva BDM - Kraljice sv. Krunice, Opatovac 1936. – 2006.”) autora Stjepana Pančića, kao i knjigu “305 godina crkve sv. Mihaela arkanđela u Lovasu”, autora vlč. Stipe Marića;
 • promotivni DVD o Općini Lovas;
 • razglednice s motivima Lovasa i Opatovca
 • od 2006. godine u Lovasu se održava izložba lokalnih tiskanih glasila Vukovarsko-srijemske županije te organizira okrugli stol urednika i njihovih suradnika.

O izdavačkoj i promotivnoj djelatnosti, uz svesrdnu pomoć Općinskog vijeća i Poglavarstva, skrbi uredništvo “Lovaskog lista”, kojeg čine Stjepan Pančić, oec - glavni i odgovorni urednik i Tanja Cirba, dipl. novinar.