1998. godine Općina Lovas osnovala je Komunalni pogon. Općina Lovas je vlastitim sredstvima i djelom donacijama USAID-a preko IOM-a i Vlade Južnog Tirola nabavila veći dio mehanizacije potrebite za funkcioniranje ovog pogona. Komunalni pogon obavlja slijedeće poslove:

 • Održava čistoću, javne zelene površine, groblja, tržnicu na malo i nerazvrstane ceste u oba mjesta
 • Brine o odvodnji atmosferskih voda
 • Crpi septičke jame i izvodi manje radove na infrastrukturnim objektima
 • Zimska služba
 • Uklanjanje ruševina
 • Održavanja groblja
 • Održavanje cesta i nogostupa

U Komunalnom pogonu uposleno je 6 djelatnika (4 na neodređeno i 2 na određeno vrijeme). Osam djelatnika uposleno je trenutno u programu javnih radova. Komunalni pogon raspolaže slijedećom opremom:

 • Bager gusjeničar
 • Kombinirani stroj (bager) s opremom za razgrtanje snijega
 • Traktor i prikolica
 • Kamion
 • Cisterna za crpljenje septičkih jama
 • Rasipač za sol
 • Kolica za prijevoz pokojnika
 • Kosilice
 • Mali alat

Iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općina Lovas nabavila je bager gusjeničar čija vrijednost premašuje 1.450.000,00 kuna. Osnovni zadatak novog stroja je sanacija nelegalnih odlagališta komunalnog otpada na područje naše općine. No, zahvaljujući dodatnoj opremi, predstavljat će veliku pomoć u rješavanju ine komunalne problematika. Snagom od 118 kw, profilnim košarama i košarama za izmuljivanje, mlatilicom za šiblje te prednjom daskom za planiranje, bager gusjeničar pruža brojne mogućnosti - kopanje odvodnih kanala, uređenje javnih površina, ravnanje poljskih putova…