PREDŠKOLSKI ODGOJ

2001. godine otvoren je dječji vrtić “Bajka” u Lovasu. Izgradnju vrtića financirala je međunarodna organizacija USAID. Ove je godine Općinsko vijeće Općine Lovas, slijedom ukazanih potreba, pokrenulo inicijativu za otvaranje dječje vrtićke grupe u Lovasu. Svake godine, također, Općina Lovas financira održavanje “male škole” za svu djecu kojoj predstoji upis u I. razred osnovne škole.