Liječnik: dr. MELITA MIJIĆ

Patronažna služba: VMS Marina Mlađen

U prosincu 2001. godine u Lovasu je svečano predana u uporabu nova zgrada ambulante. Ambulanta u prizemlju ima stomatološku ordinaciju i ordinaciju opće medicine, a u potkrovlju trosoban stan za liječnika s kojim je Dom zdravlja Vukovar, u čijem je sastavu i ova ambulanta, ugovorena pripravnost. Na ovakav način organizirana zdravstvena zaštita za preko 1600 osiguranika unaprijedila je kvalitetu i dostupnost primarne zdravstvene zaštite u Općini Lovas.

Liječnik iz Lovasa dva puta u tjednu radi u Opatovcu, gdje također postoji ambulanta koja je sredinom 2003. godine obnovljena.