Lovas.hr - Općina Lovas

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Okosnicu gospodarskog razvoja u Općini Lovas činila je poljoprivredna proizvodnja. Budućnost poljoprivredne proizvodnje su obiteljska gospodarstva i poljoprivredna poduzeća, koja s vremenom trebaju formirati zaokružene cjeline, što znači u što većoj mjeri finalizirati svoju proizvodnju. Težište je na podizanju višegodišnjih nasada, što značajno podupire Vlada Republike Hrvatske, ali i Vukovarsko-srijemska županija i Općina Lovas.

Slijedom toga, Općina Lovas prodala je individualnim poljoprivrednim proizvođačima 156 ha državnog poljoprivrednog zemljišta. Vrlo bitno je i usvajanje te provođenje Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području općine (povrat, zakup, prodaja i koncesija poljoprivrednih površina), što je u najvećem dijelu i realizirano. Vrlo veliki napori su učinjeni i da bi se realizirao projekt navodnjavanja, uz mogućnost korištenja voda za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju od strane poduzeća i obiteljskih gospodarstava. Također, izvršena je i izmjera državnog poljoprivrednog zemljišta, u svrhu povrata i prodaje zemljišta. Projekt je realiziran sredstvima Državne geodetske uprave, Vukovarsko-srijemske županije i Općine Lovas. U tijeku je i sanacija dijela poljskih putova u blizini naselja, izgradnja otresišta kao i uređenje kanalske mreže III. i IV. reda. Također, aktivni su i programi poticajnih mjera u poljoprivredi, koje zajednički financiraju Vukovarsko-srijemska županija i Općina Lovas. Značajan napredak postignut je i u projektu podizanja višegodišnjih nasada, u okviru kojeg je podignuto novih 70 ha voćnjaka i vinograda.

P.Z.”Lovas” i “Arator“ d.o.o. Lovas
Poljoprivredna zadruga “LOVAS“ djeluje od 1953.godine na području sela Lovasa i Opatovca. Zadruga je od svog osnutka bila nositelj gospodarskog i inog razvoja oba mjesta. Do 1991. g. zadruga bilježi stalan rast kroz primjenu moderne tehnologije i agrotehnike u poljoprivredi na seljačkim gospodarstvima. Na području općine Lovas individualni poljoprivredni proizvođači obrađivali su 1.700 ha, a zadruga 1.200 ha. Zadruga ima vlastitu sušaru, silose i skladišta za 10.000 t žitarica. Raspolagala je modernim strojevima i opremom s kojom je bilo moguće dati blagovremenu i kvalitetnu uslugu poljoprivrednicima. Znatnim sredstvima zadruga je sudjelovala i u izradi komunalne infrastrukture i objekata od općeg značaja u Lovasu i Opatovcu.

Srbočetničkom agresijom 1991.g. zadruga je doživjela velika razaranja, ljudske gubitke. Uništena je gotovo sva imovina Zadruge, njive su zakorovljene, razrušene stambene i gospodarske zgrade, opljačkana imovina. Šest godina (1991. – 1997.g.) Zadruga nije djelovala u svom sjedištu, a njeni djelatnici (82) i mještani bili su u progonstvu diljem Hrvatske i svijeta. Mirnom reintegracijom 01. kolovoza 1997.g. s općinskom upravom vraća se i uprava Zadruge, te započinje povratak i obnova, a samim tim i povratak i obnova poljoprivrednih domaćinstava.

Poljoprivredna zadruga „Lovas“ danas posluje uglavnom uslužno sa obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Kooperacija s poljoprivrednim proizvođačima, pored Lovasa i Opatovca, proširila se na okolna mjesta Bapsku, Šarengrad i Mohovo. U svibnju ove godine, Zadruga je primila priznanje Hrvatske gospodarske komore za 55. obljetnicu uspješnog djelovanja i doprinosa hrvatskom gospodarstvu. 2005.g. počinje transformacija P.Z.Lovas u trgovačko društvo „Arator“ d.o.o. Zahvaljujući upravi društva i timu stručnjaka koji su nam pomogli, danas uspješno posluje na oko 1200 ha površina, a u tijeku je nastavak izgradnje farme za 400 muznih krava. Osnovna djelatnost Društva je poljoprivredna proizvodnja, a pored toga značajno mjesto ima i stočarska, vinogradarska i voćarska proizvodnja. Društva zapošljavaju 48 djelatnika na neodređeno vrijeme, te 19 djelatnika na određeno vrijeme.

Posebna pozornost u Društvu posvećuje se razvoju, pa je tako pred dovršetkom projekt farme muznih krava. Uz svoju osnovnu djelatnost, Društvo i nadalje prati lokalnu vlast dajući svoj doprinos izgradnji komunalne infrastrukture. U suradnji sa Bc Institutom svake se godine održavaju Dani polja pšenice i kukuruza, te pokusi za Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo Osijek.

Društvo je napravilo veliki poduzetnički iskorak izgradnjom farme muznih krava. Ukupna vrijednost ovog projekta je 27 milijuna kuna. Izgradnja ove farme s ukupno 400 muznih krava, znači veliki napredak u gospodarstvu općine Lovas, te zapošljavanje novih radnika. Podizanjem novih nasada vinograda, sada već 50 ha i planom još 50 ha sa zadrugarima, za čega će Zadruga osigurati zemljišne površine i kreditna sredstva, otvara se mogućnost novom upošljavanju i daljnjem razvoju.

AGRO-LOVAS d.o.o. Lovas
Tvrtka Agro-Lovas d.o.o. djeluje od 2005. godine. Trenutno je uposleno dva djelatnika za rad u administraciji. Agro-Lovas d.o.o. raspolaže sa 55 ha zemljišta u vlasništu RH, na koje je dobila koncesiju, ove godine javnim natječajem Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, na vrijeme od 40 godina.
Primarna djelatnost poljoprivreda – voćarstvo (jabuka) te je do sada posađeno u 2006. godini 18,5 ha jabuka, u 4 mj. 2008 5 ha, ove jeseni planira se sadnja još 10 ha, a ostatak u 2009. godini. Najzastupljenije posađene sorte su: idared; golden delicions: red fuji, granny smith. U planu tvrtke je gradnja hladnjače za voće i povrće koja će imati zapremninu 4000 t primjenom najsuvremenije ULO tehnologije, te je tim povodom, javnim natječajem Općine Lovas, kupljeno zemljiše u Poslovnoj zoni Lovas površine 14704 m?. Dogovoreno je sa projektantskom kućom Videković d.o.o. iz Vinkovaca izrada kompletnog projekta. Izgradnja hladnjače te sadnja novih nasada jabuke predstavlja značajan doprinos u razvoju poljoprivrede Lovasa pa i šire, te zapošljavanje mladih stručnih kadrova.

Vupik d.d.
Tvrtka obrađuje 7 800 ha ratarskih površina, 320 ha vinograda, 16 ha voćnjaka, broji 887 zaposlenih. Na području k.o. Opatovac lociran je dio tog poljoprivrednog poduzeća, koje trenutno na području općine Lovas obrađuje 108 ha pod nasadima vinograda i voćnjaka, zapošljava ukupno 50 djelatnika sa područja općine Lovas.

PZ “NOVA ZADRUGA“
Osnovana 1999. godine, broji dva stalno zaposlena djelatnika, bavi se ugovaranjem poljoprivredne proizvodnje, posjeduje liniju za sušenje i skladištenje žitarica.

Agrotovarnik d.o.o. Tovarnik
Na području općine Lovas obrađuje 61 ha zemljišta, broji 8 zaposlenih sa područja općine Lovas bavi se proizvodnjom ratarskih kultura.

Citrus d.o.o. Lovas
Osnovna djelatnost Citrusa d.o.o. je proizvodnja slijedećih ratarskih kultura: pšenice, ječma, suncokreta, šečerne repa, kukuruza i sl. te proizvodnja grožđa i vina. Ukupna površina s kojom raspolaže je 150 ha, od toga 13 ha vinograda. Citrus djeluje od 1998. i ima 7 stalno zaposlenih radnika.

PZ “DUNAV” Lovas
Braniteljska poljoprivredna zadruga «DUNAV » - Lovas registrirana je u proljeće ove godine. Zadruga broji osam članova i otvorena je za sve zainteresirane poljoprivredne proizvođače. PZ «DUNAV» uključena je u programe Ministarstva branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti. Prvi program zadruge je izgradnja i opremanje vinskog podruma i linije za pakiranje i skladištenje grožđa i vina. Uključena je i projekt WINE-DEV. Privremeno sjedište zadruge je na adresi Lovas, A. Starčevića 6, no, ukoliko se ostvare zacrtani planovi zadruga bi trebala preseliti u Poslovnu zonu o čemu će pismom namjere upoznati i Poglavarstvo Općine Lovas. Upravitelj zadruge je STJEPAN PANČIĆ, oec. Predsjednik skupštine Zadruge je JELENKO VLAJČIĆ.

Triko d.o.o. Ilok, pogon u Lovasu
“Triko“ d.o.o. Ilok sa proizvodnim pogonom u Lovasu bavi se konfekcioniranjem trikotaže za talijanski Benetton. U Lovasu upošljava 62 djelatnika na neodređeno vrijeme. Trenutno na obuci ima 20 novih djelatnika iz Lovasa, Tovarnika, Ilače, Đeletovaca, Nijemaca i Bapske. U planu je organiziranje druge smjene i zapošljavanje 40 novih djelatnika u idućoj godini a za potrebe pogona u Lovasu što bi značilo broj od 100 do 110 djelatnika. Treba spomenuti da sličan proizvodni pogon postoji i u Iloku u kojem je uposleno 55 djelatnika na neodređeno vrijeme. Uz velika ulaganja u najnovije tehnologije i edukaciju uposlenika prozvodni pogoni bi proizvodili približno 4.000 – 5.000 komada trikotažnih predmeta.
 

PLAN-GOSPODARENJA-OTPADOM

STATUT OPĆINE LOVAS

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

OBRASCI

EU INFO

Baner

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Lovaski list

 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 130 

Savjetovanje s javnošću

KONCESIJE