Lovas.hr - Općina Lovas

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

Datoteka Vel. Br. preuzimanja
ZAPISNIK SA XXIX. SJEDNICE OPCINSKOG VIJECA OPCINE LOVAS 240 KB Preuzimanje 39
Program koristenje sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodisnjeg zakupa poljoprivrednog zemljista u vl. RH za 2016. godinu 200.5 KB Preuzimanje 50
ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA OPCINE LOVAS ZA RAZDOBLJE DO 2020. GODINE 176 KB Preuzimanje 49
Odluka o usvajanju polugodisnjeg Izvjesca o radu Opcinske nacelnice Opcine Lovas za razdoblje od 01. srpnja - 31. prosinca 2016. godine 190.5 KB Preuzimanje 49
Odluka o usvajanju Izvjesca o utrosku sredstava od prodaje, zakupa i dugogodisnjeg zakupa polj. zemljista u vlasnistvu RH za razdoblje od 01. sijecnja do 31. prosinca 2016. godine 177 KB Preuzimanje 48
Odluka o usvajanju Izvjesca o utrosku sredstava naknade za zadrzavanje nezakonito izgradjene zgrade u prostoru u 2016. godini 177 KB Preuzimanje 50
ODLUKA O USVAJANJU IZVJESCA O RADU DAVATELJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUCJU OPCINE LOVAS ZA 2016. GODINU 177 KB Preuzimanje 45
Odluka o usvajanju Izvjesca o izvrsenju Plana gospodarenja otpadom na podrucju Opcine Lovas u 2016. godini 213.5 KB Preuzimanje 48
Odluka o usvajanju Izvjesca o financijskom poslovanju Opcine Lovas 190.5 KB Preuzimanje 50
Odluka o usvajanju Izvjesca o fakturiranoj naknadi za razvoj te utrosku iste u 2016. godini 176.5 KB Preuzimanje 46
IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUCJU OPCINE LOVAS 44.46 KB Preuzimanje 44
Odluka o koficijentima za obracun place sluzbenika i namjestenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i komunalnom pogonu Opcine Lovas 892.57 KB Preuzimanje 64
Izmjene i dopune Odluke o koficijentima za obracun place sluzbenika i namjestenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i komunalnom pogonu Opcine Lovas 905.51 KB Preuzimanje 66
ZAPISNIK SA XXVIII. SJEDNICE OPCINSKOG VIJECA OPCINE LOVAS (1) 210.5 KB Preuzimanje 63
U ponedjeljak, 27. veljace 2017. godine, s pocetkom u 19,00 sati, u prostorijama opcinske vijecnice u Lovasu, odrzat ce se XXIX. sjednica Opcinskog vijeca Opcine Lovas sa prilozenim DNEVNIM REDOM 40 KB Preuzimanje 62
Program potpora poljoprivredi na podrucju Opcine Lovas za 2017. godinu 37.12 KB Preuzimanje 81
Zapisnik sa xxvii. sjednice Opcinskog vijeca Opcine Lovas 249.5 KB Preuzimanje 110
Zapisnik sa XXIV sjednice Opcinskog vijeca Opcine Lovas 226 KB Preuzimanje 110
U ponedjeljak, 19. prosinca 2016. godine, s pocetkom u 19,00 sati, u prostorijama opcinske vijecnice u Lovasu, odrzat ce se XXVII. sjednica Opcinskog vijeca Opcine Lovas sa prilozenim DNEVNIM REDOM 40.5 KB Preuzimanje 115
ZAPISNIK SA XXIII. SJEDNICE OPCINSKOG VIJECA OPCINE LOVAS 249.5 KB Preuzimanje 180STATUT OPĆINE LOVAS

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

OBRASCI

EU INFO

Baner

Lovaski list

 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 10