Lovas.hr - Općina Lovas

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

Datoteka Vel. Br. preuzimanja
Program koristenje sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodisnjeg zakupa poljoprivrednog zemljista u vl. RH za 2016. godinu 200.5 KB Preuzimanje 4
ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA OPCINE LOVAS ZA RAZDOBLJE DO 2020. GODINE 176 KB Preuzimanje 5
Odluka o usvajanju polugodisnjeg Izvjesca o radu Opcinske nacelnice Opcine Lovas za razdoblje od 01. srpnja - 31. prosinca 2016. godine 190.5 KB Preuzimanje 5
Odluka o usvajanju Izvjesca o utrosku sredstava od prodaje, zakupa i dugogodisnjeg zakupa polj. zemljista u vlasnistvu RH za razdoblje od 01. sijecnja do 31. prosinca 2016. godine 177 KB Preuzimanje 4
Odluka o usvajanju Izvjesca o utrosku sredstava naknade za zadrzavanje nezakonito izgradjene zgrade u prostoru u 2016. godini 177 KB Preuzimanje 5
ODLUKA O USVAJANJU IZVJESCA O RADU DAVATELJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUCJU OPCINE LOVAS ZA 2016. GODINU 177 KB Preuzimanje 3
Odluka o usvajanju Izvjesca o izvrsenju Plana gospodarenja otpadom na podrucju Opcine Lovas u 2016. godini 213.5 KB Preuzimanje 4
Odluka o usvajanju Izvjesca o financijskom poslovanju Opcine Lovas 190.5 KB Preuzimanje 4
Odluka o usvajanju Izvjesca o fakturiranoj naknadi za razvoj te utrosku iste u 2016. godini 176.5 KB Preuzimanje 3
IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUCJU OPCINE LOVAS 44.46 KB Preuzimanje 4
Odluka o koficijentima za obracun place sluzbenika i namjestenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i komunalnom pogonu Opcine Lovas 892.57 KB Preuzimanje 16
Izmjene i dopune Odluke o koficijentima za obracun place sluzbenika i namjestenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i komunalnom pogonu Opcine Lovas 905.51 KB Preuzimanje 14
ZAPISNIK SA XXVIII. SJEDNICE OPCINSKOG VIJECA OPCINE LOVAS (1) 210.5 KB Preuzimanje 18
U ponedjeljak, 27. veljace 2017. godine, s pocetkom u 19,00 sati, u prostorijama opcinske vijecnice u Lovasu, odrzat ce se XXIX. sjednica Opcinskog vijeca Opcine Lovas sa prilozenim DNEVNIM REDOM 40 KB Preuzimanje 19
Program potpora poljoprivredi na podrucju Opcine Lovas za 2017. godinu 37.12 KB Preuzimanje 39
Zapisnik sa xxvii. sjednice Opcinskog vijeca Opcine Lovas 249.5 KB Preuzimanje 58
Zapisnik sa XXIV sjednice Opcinskog vijeca Opcine Lovas 226 KB Preuzimanje 57
U ponedjeljak, 19. prosinca 2016. godine, s pocetkom u 19,00 sati, u prostorijama opcinske vijecnice u Lovasu, odrzat ce se XXVII. sjednica Opcinskog vijeca Opcine Lovas sa prilozenim DNEVNIM REDOM 40.5 KB Preuzimanje 67
ZAPISNIK SA XXIII. SJEDNICE OPCINSKOG VIJECA OPCINE LOVAS 249.5 KB Preuzimanje 133
U utorak, 06. rujna 2016. godine, s pocetkom u 19,30 sati, u prostorijama opcinske vijecnice u Lovasu, odrzat ce se XXIV. sjednica Opcinskog vijeca Opcine Lovas sa prilozenim DNEVNIM REDOM 37 KB Preuzimanje 144STATUT OPĆINE LOVAS

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

OBRASCI

EU INFO

Baner

Lovaski list

 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 31