Lovas.hr - Općina Lovas

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

Datoteka Vel. Br. preuzimanja
Odluka o dodjeli prostora na koristenje Udrugama 37.99 KB Preuzimanje 9
Odluka o financijskoj potpori programima projektima udruga s podrucja Opcine Lovas za 2018. 45 KB Preuzimanje 6
Lista prvenstva za za dodjelu opcinskog prostora 40.2 KB Preuzimanje 7
Odluka o dodjeli stipendija Opcine Lovas za akademsku godinu 2017 2018 62.08 KB Preuzimanje 56
Odluka o formiranju Savjeta nacelnice Opcine Lovas 195.5 KB Preuzimanje 118
Poslovnik o radu Stozera CZ Opcine Lovas (2) 44.83 KB Preuzimanje 311
POLUGODISNJE IZVJESCE O RADU OPCINSKE NACELNICE OPCINE LOVAS ZA RAZDOBLJE OD 01. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE 20.08 KB Preuzimanje 177
Odluka o potvrdjivanju zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog drustva Lovas 175 KB Preuzimanje 171
Odluka o imenovanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog drustva Lovas 174.5 KB Preuzimanje 173
Izvjesce o utrosku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodisnjeg zakupa poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu RH u razdoblju od 01. sijecnja do 31. prosinca 2016 204 KB Preuzimanje 221
Izvjesce o utrosku sredstava naknade za zadrzavanje nezakonito izgradjene zgrade u prostoru u 2016. godinu 32.5 KB Preuzimanje 169
IZVJESCE O IZVRSENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUCJU OPCINE LOVAS U 2016. GODINI 237 KB Preuzimanje 189
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem radu Jedinstvenog upravnog odjela Opcine Lovas 2.15 MB Preuzimanje 234
Pravilnik o unutarnjem radu Jedinstvenog upravnog odjela Opcine Lovas 3.71 MB Preuzimanje 243
Odluka o visini osnovice za obracun place lokalnih sluzbenika i namjestenika u Opcini Lovas 425.58 KB Preuzimanje 214
Odluka o osnivanju prava sluznosti polaganja i imanja vodova 42.83 KB Preuzimanje 213
Odluka o sufinanciranju prijevoza ucenika srednjih skola s podrucja Opcine Lovas za razdoblje od sijecnja do lipnja 2017. 178 KB Preuzimanje 204
Izvjesce o utrosku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodisnjeg zakupa poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu RH u razdoblju od 01. sijecnja do 31. prosinca 2016. 204 KB Preuzimanje 236
Plan prijma u sluzbu za 2017. godinu 41.79 KB Preuzimanje 234
AKTI OPCINSKE NACELNICE 265.47 KB Preuzimanje 338STATUT OPĆINE LOVAS

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

OBRASCI

EU INFO

Baner

Lovaski list

 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 42