Lovas.hr - Općina Lovas

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

Lokalni izbori 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVAS
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 013-05/13-01/01
Ur. broj: 2196/05-13-2
U Lovasu, 05. travnja 2013.
.
Temeljem članka 70. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Lovas („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13) Općinsko vijeće Općine Lovas na svojoj 31. sjednici održanoj u Lovasu, dana 05. travnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Općine Lovas

Članak 1.

Raspisuje se izbori za članove vijeća mjesnih odbora i to za:
- Mjesni odbor Lovas (za područje naselja Lovas)
- Mjesni odbor Opatovac (za područje naselja Opatovac).

Članak 2.

Izbori će se održati dana 19. svibnja 2013. godine (nedjelja) u vremenu od 07,00 – 19,00 sati.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na službenoj stranici Općine Lovas (www.lovas.hr) i oglasnim pločama Mjesnih odbora Lovas i Opatovac, a primjenjivat će se od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Predsjednik Općinskog vijeća
Berislav Filić, ing.

 

PLAN-GOSPODARENJA-OTPADOM

STATUT OPĆINE LOVAS

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

OBRASCI

EU INFO

Baner

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Lovaski list

 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list
 • Lovaski list

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 120 

Savjetovanje s javnošću

KONCESIJE